Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Instytut Psychologii KUL.

 

Doktorat - 1978 r., habilitacja - 1988 r., tytuł naukowy profesora - 1994 r. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2005) oraz na uczelniach w Los Angeles (USA), Nancy (Francja) i Leuven (Belgia). Obecnie jego zainteresowania naukowe to: wartości, cele, przyszłościowa perspektywa czasowa, procesy atrybucji, procesy integracji europejskiej, własność i prywatność, wpływ społeczny, ludzkie emocje i motywacja, np. pokusa z pogranicza prawa i psychologii.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016, godz. 10:39 - Maria Mazurek-Olszowa