Biuro Karier KUL realizuje pod patronatem JM Rektora KUL

program stażowy "Najlepsi u Najlepszych"

 

  
Program adresowany jest do ambitnych i utalentowanych studentów KUL,

którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i pasje. Stażyści doskonalą praktyczne kompetencje w różnych działach przedsiębiorstwa.

 

Oto dwoje Laureatów tegorocznej edycji programu.

Nasi Najlepsi u Najlepszych w czasie pracy.

 


  

 • Program „Najlepsi u Najlepszych” adresowany jest do studentów: III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.
 • Staże realizowane są w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
  Czas trwania programu:
  od 1 do 3 miesięcy.
 • Staż odbywa się poza miejscem zamieszkania studenta. Stażyście przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej miedzy przedsiębiorstwem a kierowanym na staż studentem.
 • Stażyści rozwijają swoje kompetencje pod okiem specjalistów w działach: doradztwa podatkowego, audytu, HR, finansów, monitorowania i zarządzania procesami, księgowości, obsługi klienta, CSR, marketingu i PR, obsługi prawnej, konsultingu, zarządzania ryzykiem, logistyki, zarządzania jakością, doradztwa transakcyjnego itp.
 • Po zakończeniu programu stażysta otrzymuje list referencyjny
  z wyszczególnieniem zadań realizowanych podczas stażu oraz zindywidualizowany bilans kompetencji uwzględniający obszary dobrze rozwinięte oraz te, które należy doskonalić.

 

 

 

 

 

I etap. Przystąpienie do programu Pracodawcy – Fundatora stażu

 

Pracodawcy zainteresowani przystąpieniem do Programu formułują profil stażu oraz opis wymagań względem kandydata (profil Stażysty) w danym dziale/jednostce organizacyjnej i przesyłają je na adres e-mail Organizatora Programu (praca@kul.pl). Uczelnia zawiera z Pracodawcą umowę dwustronną regulującą kwestię udziału w Programie. Dodatkowo Pracodawca zawiera ze Stażystą, przyjmowanym na staż, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wypłaca Stażyście wynagrodzenie.

 

II etap. Aplikacja do programu Studenta – Stażysty

 

Każdy student zainteresowany odbyciem stażu przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej swoje CV oraz nieobligatoryjnie krótką prezentację własnych osiągnięć w postaci wizytówki zawodowej wykonanej w formie graficznej lub w formie slajdów, czy krótkiego filmu (trwającego do 3 minut). Wizytówka powinna prezentować osiągnięcia, atuty oraz aktywności na polu zawodowym i/lub społecznym. Konieczne jest wskazanie przez Studenta wybranego Pracodawcy oraz wybranej oferty. CV oraz wizytówkę zawodową student przesyła na adres e-mail Organizatora Programu: praca@kul.pl

 

III etap. Selekcja kandydatów

 

Selekcja kandydatów na staże składała się z kilku etapów w zależności od potrzeb Pracodawców: analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, zastosowanie narzędzi diagnozujących kompetencje i assessment center. Wybrani kandydaci są informowani o wynikach rekrutacji drogą mailową nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem stażu. Aplikacje (CV i wizytówki zawodowe) wybranych kandydatów są przekazywane Pracodawcom, do których aplikuje Student.

 

IV etap. Staże u Pracodawców

 

Staże realizowane są w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień). Stażysta pracuje min. 34 godz. tygodniowo. Staże mogą trwać od 1 do 3 miesięcy. Przez „staż” rozumie się odpłatną formę praktycznego zdobywania umiejętności przez studentów u Pracodawców, trwającą od 1 do 3 miesięcy, realizowaną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Staże mogą odbywać się w rożnych działach przedsiębiorstwa.

 

Regulamin programu stażowego "Najlepsi u Najlepszych" 

 

 W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Biura Karier – z Panią Martą Wziątek pod numerem telefonu: 81 445 41 71 lub Panią Dorotą Maj pod numerem telefonu: 81 445 41 32 bądź mejlowo kariera@kul.pl.

 

 

Organizatorzy programu "Najlepsi u Najlepszych"

 

 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017, godz. 14:46 - Marta Szymańska-Jarosz