Lech Jańczuk (red), Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, KUL Lublin 2014.

 

 

Lech Jańczuk (red), Local sefl-government in local development. Ukrainian and Polish experience, KUL Lublin 2014.

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 11:30 - Barbara Lendzion-Tokarska