Tomasz Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, KUL, Lublin-Warszawa 2013.

 

 

Wojciech Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Kul, Lublin 2013.

 

 

  Wojciech Gizicki (red.), Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, KUL, Lublin 2013.

 

 
Lech Jańczuk, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2013.

 

 

Stanisław Wójcik, Samorząd terytorialny i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin 2013.

 

 

Andrzej Gil, Tomasz Stępniewski (red.), Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Wyd. IEŚW, Lublin-Lwów-Kijów 2013.

 

 

 

Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.), Cyberterroryzm  zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Difin, Warszawa 2013.

 

 

 

  Beata Piskorska (red.), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa? Wyd. KUL, Lublin 2013.

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 11:02 - Grzegorz Tutak