„KOŚCIÓŁ W POLSCE. DZIEJE I KULTURA”

 

 

R a d a   N a u k o w a:

 

  • Prof. dr Kazimierz Adamiak – University of Western Ontario (London, Kanada)

  • ks. prof. dr Marek Inglot SJ – Pontificia Iniversità Gregoriana (Roma)

  • ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko – Uniwersytet Warmińsko Mazurski

  • bp prof. dr hab. Jan Kopiec – Uniwersytet Opolski

  • ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • ks. prof. dr hab. Józef Swastek – Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław)
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 20:15 - Ewa Zięba