„KOŚCIÓŁ W POLSCE. DZIEJE I KULTURA”

 

 

R e c e n z e n c i:

 

- o. dr hab. Roland Prejs, prof. KUL

- ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

- ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- o. prof. dr Marek Inglot SJ – Uniwersytet Gregoriański (Rzym)

- o. dr Paweł Zając OMI – Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań)

- ks. prof. dr hab. Józef Krętosz – Uniwersytet Śląski (Katowice)

- prof. dr hab. Jerzy Flaga – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- ks. dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. UKSW (Warszawa)

- ks. dr Marek Grygiel SChr  - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek – UKSW (Warszawa)

- prof. dr hab. Marek Marczewski – Biblioteka Łopacińskich (Lublin)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 20:17 - Ewa Zięba