Tezy na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej

 

  1. Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim

 

  2. Przestępstwo kanoniczne (określenie i struktura)

 

  3. Okoliczności modyfikujące karalność czynu przestępczego

 

  4. Cele karania w Kościele

 

  5. Cenzury i kary ekspiacyjne

 

  6. Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła

 

  7. Przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i wolności Kościoła

 

  8. Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu

 

  9. Przestępstwo fałszu w kanonicznym prawie karnym

 

10. Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom

 

11. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka

 

12. Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary

 

13. Przesłanki kanonicznego postępowania karnego

 

14. Przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego

 

15. Czynności dochodzenia wstępnego

 

16. Realizacja prawa do obrony oskarżonego w procesie karno-administracyjnym

 

17. Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego

 

18. Skarga sporna o naprawienie szkód wynikłych z przestępstwa w procesie karno-sądowym

 

19. Postępowanie karne w Kongregacji Nauki Wiary

 

20. Ustanie kar kanonicznych

Autor: Artur Miziński
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014, godz. 15:37 - Artur Miziński