W marcu br. upływa czteroletnia kadencja wybranych władz jedynego w KUL-u Związku Zawodowego. Pragniemy poinformować, że w dniu 16 marca 2010 r. o godzinie 11:00 w sali C-737 odbędzie się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zebranie to ma na celu udzielenie absolutorium ustępującym władzom, przyjęcie sprawozdań z działań minionego okresu oraz wybór nowego przewodniczącego, Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego, oraz przedstawicieli do Regionalnej Sekcji Nauki i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”.

Udział w Walnym Zebraniu jest obowiązkowy dla wszystkich Delegatów Związku. Prosimy o umożliwienie uczestnictwa Delegatom w wyżej wymienionym zebraniu.

Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2010, godz. 08:57 - Dorota Mazurek