Warsztat naukowca

KOMPOZYCJA ARTYKUŁU W STYLU APA I MLA

 

APA i MLA

Ogólne zasady kompozycji tekstów w stylu APA i MLA

Elementy kompozycji artykułu w stylu APA i MLA

Przygotowanie tekstu naukowego w stylu MLA

 

STYL APA i MLA [PDF]

PRZYGOTOWANIE TEKSTU W STYLU MLA [PDF]


 

SCOPUS

 

Jak korzystać z bazy?

Do czego można ją wykorzystać?

Jak wyszukać bibliografię?

Cytowania

Czasopisma

 

SCOPUS [PDF]


 

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE (BAZY DANYCH)

 

Jak korzystać z zasobów elektronicznych dostępnych w bibliotece?

Korzystanie z baz danych poza siecią KUL

Multiwyszukiwarka PRIMO

EBSCO

JSTOR

Taylor & Francis - SSH Library

Bazy prawnicze

Bazy biblioteczne

 

BAZY DANYCH [PDF]


 

WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY UTWORU NAUKOWEGO

Kogo i co chroni prawo autorskie?

Utwór - co to takiego?

Co obejmuje praca twórcza?

Pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego

Podmiot prawa autorskiego

Co przysługuje twórcy?

Na czym polega ochrona autorskich praw osobistych

O autorskich prawach majątkowych i ich przeniesieniu

Umowa o przeniesienie praw i licencje

Czas trwania autorskich praw majątkowych

Domena publiczna

Dozwolony użytek

Użytek osobisty

Jak cytować zgodnie z prawem?

 

PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO [PDF]


 

PORADNIK – PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI BADAWCZYMI

Narzędzia pomocne przy tworzeniu planu
Co jest ważne przy konstruowaniu Planu Zarządzania Danymi?

Plan Zarządzania Danymi krok po krok w pytaniach
Przykładowy plan zarządzania danymi badawczymi

 

PORADNIK – PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI BADAWCZYMI [PDF]


 

PORADNIK DEPONUJĄCEGO – ASPEKTY PRAWNE W KONTEKŚCIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

Deponowanie

Status formalno-prawny utworu

Jak sprawdzić, czy można zdeponować pracę?

Majątkowe prawa autorskie do utworu

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich 

Utwór autorski, współautorski, zbiorowy

Zbiory, antologie, wybory

 

PORADNIK DEPONUJĄCEGO – ASPEKTY PRAWNE W KONTEKŚCIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH [PDF]

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona