Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny eksperckiej pierwszej edycji programu „Wsparcie czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych, w tym 13 z KUL.

Z radością informujemy, że pozytywnie oceniono 12 wniosków naszej uczelni! Ze względu na ograniczone możliwości finansowe resortu nauki spośród wniosków wybrano te, które uzyskały – w zależności od dyscypliny – minimum 70 lub 75 punktów na 100 możliwych. W efekcie KUL otrzymał rekomendacje do finansowania 10 projektów.

Warto zaznaczyć, że dwa spośród wniosków KUL otrzymały maksymalną liczbę punktów!

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym redakcjom!

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2019, godz. 10:31 - Agnieszka Matwis