WYMOGI REDAKCYJNE:

Warunkiem zakwalifikowania do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

Edytor tekstu:

Word for Windows

 

Krój czcionki:

Times New Roman

 

Wielkość czcionki:

12

 

Interlinia:

1,5

 

Układ strony:

marginesy 2,5 cm

 

Akapit:

wcięcie pierwszego wiersza 0,5 cm (do wyrównania akapitu nie należy używać spacji ani tabulatorów!)

 

Numery stron:

Brak

 

Dzielenie wyrazów:

nie

 

Przypisy:

Dolne, rozszerzone, standard europejski, np.:

B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010, s. 125.

D. Opozda, Doświadczenie miłości w relacji wychowawczej siłą rozwoju rodzica i dziecka, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 471 - 479.

R. Kowalski, Pedagogika rodziny, „Roczniki Pedagogiczne”, 20 (2010) s. 142.

U. Ostrowska, Proces dydaktyczny, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. IV, Warszawa: „Żak” 2005, s. 928-932.

Dodatkowe informacje:

skrzyniarz@kul.pl

 

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2010, godz. 23:28 - Iwona Szewczak