Zasady dyplomowania w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

1. Uchwała Senatu KUL

2. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych

 

TEZY EGZAMINIACYJNE:

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA I STOPNIA)

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA II STOPNIA)

 

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (STUDIA I STOPNIA)

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 11:57 - Barbara Lendzion-Tokarska