Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin dyplomowy rok akademicki 2019/2020:

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)

Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020, godz. 23:08 - Wińczysław Jastrzębski