ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w międzynarodowej konferencji:

 

Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju.

Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja.

 

(Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15.01.2011 r. na adres: instpedkul@gmail.com)

 

 

Nazwisko i imię

 

Tytuł/stopień naukowy

 

Miejsce pracy

 

Adres do korespondencji

 

Telefon, tel. komórkowy

 

Adres e-mail

 

Forma uczestnictwa

(właściwe podkreślić)

Uczestnictwo bierne                               Uczestnictwo czynne

 

Tytuł wystąpienia

 

 

Sprzęt potrzebny do prezentacji

 

Wystąpienie proponuję umieścić w sekcji

 

Tezy wystąpienia

 

 

 

 

Dane instytucji, na którą wystawiona zostanie faktura VAT za udział w sympozjum

 

 

 

NIP

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoważniam Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy za uczestnictwo
w konferencji: Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja.

 

 

...................................................                                                                                                                         ………………………………….

Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                                                                                                                        /podpis uczestnika

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2010, godz. 23:29 - Iwona Szewczak