W imieniu organizatorów uprzejmie zapraszamy do udziału w KONFERENCJI nt. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej - refleksja ich uczestników i ekspertów, która odbędzie się w dniu 10.11.2023 roku, w sali teatralnej (budynek CTW), KUL, Al. Racławickie 14, Lublin.

Celem konferencji jest ukazanie znaczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w rozwoju osobistym oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej ich uczestników. Pragniemy, aby to wydarzenie stało się platformą do „spotkania się” opinii i głosów dwóch grup bardzo zainteresowanych działalnością WTZ, czyli ich uczestników i ekspertów (badaczy, praktyków, finansujących i nadzorujących działalność WTZ, rodzin/opiekunów prawnych). Ufamy, że realizacja tego zadania w modelu partycypacyjnym, zaangażowanie wszystkich interesariuszy umożliwi osiągnięcie tego celu.

Szczegółowy program na stronie: http://teatroterapia.lublin.pl/archiwa/3161

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023, godz. 12:59 - Maria Mazurek-Olszowa