Kontakt

kontakt

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Al. Racławickie 14
 • 20-950 Lublin
 •  

 

KUL CAN – Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

 • Pełnomocnik Rektora KUL ds. osób z niepełnosprawnością
 • p.o. Dyrektor KUL CAN
  mgr Paweł Robak
 • pawel.robak@kul.pl
 • Budynek: Kolegium Jana Pawła II, pokój C-510.
 • Tel.: 81 445 4332 

 

 

KUL CAN – Biuro Studentów z Niepełnosprawnością

 • Budynek: Centrum Transferu Wiedzy, Pokój 43 (parter)
 • Tel.: 81 445 3203, 
 • Godziny przyjęć: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • bpsn@kul.pl
 • Facebook KUL CAN

 

 

KUL CAN – Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych

 • Budynek: Kolegium Jana Pawła II, C-506A
 • Tel.: 81 445 4331
 • Facebook CAMDDN
 •  

 

 

CENiS – Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

 • Budynek: Collegium Jana Pawła II,  pokój C-312
 • Tel.: 81 445 3312
 • kontakt: Aleksandra Borowicz
 •  

 

Koło Naukowe studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących SURDUS LOQUENS

 

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona