o nas

zespol_kulcan

 

Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 22 listopada 2015 r. powołane zostało Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL. Nazwa skrócona KUL CAN.

Utworzenie Centrum pozwala na rozszerzenie zakresu działań powołanego 22 października 1999 roku pełnomocnika  Rektora i biura ds. studiujących na KUL-u osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Chcemy, żeby nazwa KUL CAN kojarzyła się z angielskim znaczeniem „CAN” – mogę, potrafię. Zespół KUL CAN dokona starań, żeby zasłużyć na takie skojarzenie ale wiele zależy też od Was - studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wszystkich studentów i wykładowców, administracji i całej społeczności uniwersyteckiej.

 

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych...


...powstało w 2005 roku z inicjatywy prof. Bogusława Marka. Głównym zadaniem Centrum jest pomoc studentom z dysfunkcją wzroku w dostępie do materiałów dydaktycznych. Pomoc polega na adaptacji materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów.
Ponadto, prowadzimy pracownię dla studentów z dysfunkcją wzroku. Jest ona wyposażona w 2 stanowiska komputerowe z programem do odczytu ekranu, mową syntetyczną i 80-znakowym monitorem brajlowskim. Posiadamy również stanowisko komputerowe z powiększalnikiem. 

 

Dzięki działalności Centrum każdy student KUL z dysfunkcją wzroku ma możliwość pełnego dostępu do materiałów dydaktycznych.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona