Student

student

 

Zachęcamy studentów niepełnosprawnych do aktywności w środowisku akademickim:

  • czynnego udziału w Kołach Naukowych,
  • aktywnego udziału w dniach Otwartych Drzwi,
  • organizowania wzajemnego wsparcia oraz wolontariatu dla innych studentów,
  • działalności społecznej i kulturowej,
  • form aktywności sportowej.

 

W Biurze KUL CAN możesz również uzyskać:

  • pomoc w indywidualnej organizacji studiów
  • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów.

Biuro realizuje również zadania związane ze szczegółową informacją o programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc organizowana jest indywidualnie w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta.

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona