Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

formy_pomocy

 

 

Hasło "U nas nie musisz być niepełnosprawnym STUDENTEM" i jego mocniejsza wersja "U nas MOŻESZ być pełnosprawnym STUDENTEM" najlepiej chyba charakteryzują cel działalności KUL CAN. Staramy się usuwać lub maksymalnie zmniejszać niedogodności związane z niepełnosprawnością dostosowując formy wsparcia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dużo jednak zależy od Ciebie. Chcemy aby nasi studenci wiedzieli, że mogą na nas liczyć i że dzięki własnej pacy i naszej pomocy mogą pokonać wszystkie trudności. Tę pewność wyraża nasze sztandarowe anglojęzyczne hasło:

 

 

KUL CAN = YOU CAN

 

Od czego zacząć?

Skontaktuj się z naszym biurem (p. CTW 43). Udzielimy Ci informacji o dostępnych formach pomocy, wybierzemy wspólnie spośród nich stopień i rodzaj potrzebnego Ci wsparcia. Na różnych etapach studiów i w zależności od rodzaju niepełnosprawności wsparcie to będzie różne.

Pomoc materialna

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych bez względu na wysokość dochodów)
 • stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych w zależności od wysokości dochodów)
 • zapomoga - w razie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych
 • pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne
 • informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Organizacja toku studiów

 • pomoc w organizacji indywidualnego toku studiów (w uzasadnionych przypadkach)
 • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów
 • dostępność wybranych lektoratów języków obcych dla studentów niewidomych oraz nauka języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących

 

Transport i poruszanie się w obrębie uczelni

 • Transport na uczelnię (dla osób poruszających się na wózkach, w wyjątkowych przypadkach dla innych osób). Uczelnia posiada własny samochód wyposażony w windę
 • Większość budynków wyposażona jest w windy. W przypadku ich braku czynimy starania o przeniesienie zajęć do sal na dostępnych kondygnacjach.
 • Osoby mające trudności w poruszaniu się w budynkach i między budynkami KUL mogą liczyć na pomoc asystentów. Dotyczy to również studentów niewidomych w pierwszych miesiącach (do czasu ukończenia kursu orientacji przestrzennej) i zawsze w sytuacjach wymagających takiej pomocy.

 

 

 

Wnioski (i inne druki) o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością znajdziesz TUTAJ

 

Informacja o innych dostępnych formach pomocy dostaniesz w pokoju CTW 43.

 

Zapraszamy do pokoju rekreacyjnego (CTW 44), w którym możesz odpocząć podczas przerw między zajęciami.

 

 

 

 

 • pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem (linijki brajlowskie)
 • adaptacja podręczników i innych materiałów dydaktycznych (brajl, wersja cyfrowa, pdf)
 • grafika dotykowa (najnowsze techniki), modele 3D, udźwiękowiona grafika dotykowa, grafika dotykowa wykonana metodą termograficzną
 • nowoczesne laboratorium językowe z dostosowaniami dla osób niewidomych
 • kurs orientacji przestrzennej

 

 

Orientacja przestrzenna - pomoc w zapoznaniu się z planem budynków oraz w samodzielnym poruszaniu się po terenie Uczelni.

 

Niewidomym studentom Uczelnia zapewnia dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych:

 • podręczniki, konspekty w brajlu lub w wersji elektronicznej 
możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego
 •  komputery z syntezatorem mowy, słowniki dźwiękowe, linijka brajlowska, drukarka brajlowska

Organizujemy pomoc w doborze i obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego.

 

 

 

niesłyszący i słabosłyszący

 

 

 • sale wykładowe i ćwiczeniowe ze specjalistycznym oprzyrządowaniem
 • pomoc w dostępie do wykładów i ćwiczeń
 • pomoc w kontaktach z wykładowcami i administracją Uniwersytetu
 • lektorat języka angielskiego (zajęcia indywidualne lub w małych grupach, laboratorium)

 

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL oferuje pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń. Pomoc organizowana jest indywidualnie, w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta. Niektóre wykłady prowadzone są z zastosowaniem prezentacji multimedialnych oraz sprzętu wspomagającego słyszenie FM Solaris.

 

Koło Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens"

 

 

 

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2018, godz. 12:19 - Andrzej Matys