Bariery Architektoniczne

bariery

Kluczowym zadaniem KUL CAN jest niesienie pomocy studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bardzo ważnym w tym kontekście zadaniem jest usuwanie barier architektonicznych dla studentów z niepełnoprawnością. Chcemy ułatwić poruszanie się po uczelni zarówno osobom na wózkach jak i niewidomym. Pod tym względem najlepiej dostosowane są nowe budynki KUL: Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, Collegium Jana Pawła II, oraz Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1.

 

W Gmachu Głównym wyremontowano wszystkie sanitariaty, z uwzględnieniem dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano też podłogi w korytarzach, gdyż liczne nierówności powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat stanowiły zagrożenie dla osób niewidomych i osób z trudnościami w poruszaniu się.

 

 

Wszystkie budynki posiadają tablice informacyjne w brajlu, które dla studentów niewidomych, znacząco ułatwiają poruszanie się po budynkach uczelni.

 

 

 

Schody znajdujące się w ciągach komunikacyjnych korytarzy zostały zaopatrzone w platformy schodowe, dające możliwość samodzielnego przejazdu przez osobę poruszającą się na wózku.

 

 

Na korytarzach wszystkich budynków miejsce swoje znalazły stanowiska komputerowe dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Stoiska te mają elektrycznie regulowaną wysokość, co umożliwia korzystanie na indywidualnie dobranej wysokości.

 

 

 

Większość budynków wyposażona jest w windy. W przypadku ich braku czynimy starania o przeniesienie zajęć do sal na dostępnych kondygnacjach

 

 

Likwidacja barier architektonicznych

  • przystosowanie większości pomieszczeń do sprawnego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych (podjazdy, windy, toalety)
  • transport na zajęcia dydaktyczne dla studentów mających trudności z
    poruszaniem się

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona