wykladowcy

 

 

Poniżej zamieszczamy krótki poradnik opracowany przez FIRR (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego), uzupełniony uwagami KUL CAN.

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Osób z Niepełnosprawnością

tel: 81 445 3203

e-mail: bpsn@kul.pl 

oraz kontakty wskazane dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności

 

 

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami:

 

niesłyszącymi i słabosłyszącymi

 

niewidomymi i słabowidzącymi.

 

z niepełnosprawnością mowy

 

z niepełnosprawnością ruchową

 

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2020, godz. 09:05 - Andrzej Matys