Instytut Socjologii KUL i Sekcja Pracy Socjalnej PTS zapraszają na konferencję naukową „Praca socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki”, która odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031.  
Starzenie się polskiego społeczeństwa stwarza nowe wyzwania dla władz centralnych, regionalnych, dla lokalnych polityk społecznych i organizacji pozarządowych. Proces ten trwa, ale jego skala jest jeszcze relatywnie niewielka. Granicę „starszego wieku” przekroczyły dopiero pierwsze, najmniej liczne roczniki urodzeń powojennego wyżu demograficznego. Tym bardziej należy już dzisiaj rozpocząć przygotowania do pomocy coraz liczniejszym rocznikom ludzi starszych.
Organizowana w ramach prac Sekcji Pracy Socjalnej konferencja będzie okazją do dyskusji nad wyzwaniami związanymi z pomocą osobom starszym w obszarze pracy socjalnej, rozpatrywanymi z perspektywy teorii i praktyki. Wezmą w niej udział pracownicy naukowi, badacze, oraz osoby, które na co dzień pracują z seniorami i na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji itp.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017, godz. 08:18 - Maria Mazurek-Olszowa