W poniedziałek 13 listopada b.r. w Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113) odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana "30 lat po Traktacie z Maastricht, co dalej z Unią Europejską?", którą współorganizuje Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Podczas konferencji zostaną podjęte kwestie dotyczące obecnych wyzwań jakie stoją przed Unią Europejską.

W 1993 roku, po upadku muru berlińskiego, po zakończeniu zimnej wojny państwa europejskie postanowiły pogłębiać proces integracji europejskiej, wprowadzając filary w obrębie unii gospodarczej, unii politycznej i policyjno-sądowniczej. Głównym osiągnięciem Traktatów z Maastricht było wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej, które realnego wymiaru nabierało w ramach ochrony konsularnej.

Obecnie Unia Europejska mierzy się nie tylko z problemami wynikającymi z pogłębiania procesu integracji (rozszerzenie strefy o pozostałe państwa członkowskie, federalizacji Unii), ale i kryzysem migracyjnym, instrumentalizacją migrantów i pełnoskalową agresją w Ukrainie. Te i inne tematy będą przedmiotem rozważań podczas spotkania, które odbędzie się już 13 listopada na KUL.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2023, godz. 12:27 - Maria Mazurek-Olszowa