Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktyczny dla Niewidomych

dlaciebie 

 

 • adaptacja podręczników i innych materiałów dydaktycznych (brajl, wersja cyfrowa, pdf)
 • grafika dotykowa (najnowsze techniki), modele 3D, udźwiękowiona grafika dotykowa
 • grafika dotykowa wykonana metodą termograficzną
 • pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz
  linijkami brajlowskimi
 • nowoczesne laboratorium językowe z dostosowaniami dla osób niewidomych
 • kurs orientacji przestrzennej

 

 

 

 

 

 

wspolpraca ze studentami

 

Po pierwsze, należy się z nami skontaktować (najlepiej osobiście) w celu ustalenia formy adaptacji materiałów.

 

Następnie trzeba dostarczyć do Centrum materiały. Często przynoszą je sami studenci, czasami koledzy, rodzina, a nawet wykładowcy. Centrum nie odpowiada za kontakty między studentem a wykładowcą. Polegając na kilkuletnim doświadczeniu, radzimy studentom aby wcześniej ustalili ze swoimi wykładowcami sposób dostarczania materiałów. Trzeba pamiętać o tym, że adaptacja, zwłaszcza książek, zajmuje trochę czasu, więc należy odpowiednio wcześniej zdobyć materiały i dostarczyć je do Centrum.

 

Zaadaptowane materiały można otrzymać w wersji elektronicznej lub brajlowskiej. Należy to wcześniej ustalić z pracownikiem Centrum.

Materiały powinny być dobrej jakości, najlepiej oryginalne. Ledwo czytelne kserokopie, notatki pisane ręcznie, rozpadające się książki itp. nie nadają się do adaptacji.

Po otrzymaniu adaptacji (wersja elektroniczna - najczęściej drogą mailową, wersja drukowana - osobiście lub przez osobę upoważnioną) należy odebrać przyniesione oryginały.

Pracownicy Centrum nie mają obowiązku oddawania książek do biblioteki.

 

Adaptacja arkuszy egzaminacyjnych

Arkusze egzaminacyjne dostarczają do Centrum wykładowcy. W ich ręce również trafiają adaptacje. Obowiązkiem studenta (nie Centrum!) jest ustalenie z wykładowcą formy egzaminu oraz poinformowanie o potrzebie adaptacji.
Arkuszy egzaminacyjnych nie udostępniamy studentom.

 

 

Uwaga! Studentom z dysfunkcją wzroku przysługuje 50% więcej czasu na egzaminie. (Nie wszyscy o tym wiedzą, więc radzimy porozmawiać o tym z wykładowcą przed egzaminem)

 

 

 

 

 

 

gdziejstesmy

 

Gmach Główny KUL:

 • pokój C-510 - p.o. Dyrektor KUL CAN, mgr Paweł Robak
 • pokój C-506A - Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
 • pokój C-519 - Centrum Multimediów i Digitalizacji
 • pokój CN-P12 - Centrum Projektowania Uniwersalnego

Telefony kontaktowe:

 • 81 445 4332 - p.o. Dyrektor KUL CAN, mgr Paweł Robak
 • 81 445 4331 - pracownia adaptacji materiałów dydaktycznych

E-mail:

 • bpsn@kul.pl

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona