Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

nieslyszacy

 

 

Działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących prowadzi szeroko zakrojona działalność wspierająca edukacje osób z dysfunkcja słuchu.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, na której angielskiego uczą się studenci głusi. Obok standardowych działań mających na celu wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu (wyposażenie wybranych sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłumaczy języka migowego, transliteratorów i pomocy w przygotowywaniu notatek) na uwagę zasługuje dostępny tylko na nielicznych uczelniach w Polsce lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących. Lektorat prowadzony jest w małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami.

Zakupiony ze środków PFRON sprzęt (m.in. projektory i tablice multimedialne) znacznie powiększył możliwości przekazywania wiedzy studentom z dysfunkcją słuchu.

 

 

 

 

Zasady udzielania pomocy studentom niesłyszącym w KUL

 1. Kształcenie odbywa się w języku polskim. Student powinien posługiwać się biegle językiem polskim w piśmie (czytać i pisać),
 2. Pomocy udziela się tylko tym studentom, którzy zwracają się z prośbą o pomoc i systematycznie uczestniczą w specjalnie zorganizowanych zajęciach,
 3. Środki stosowane w komunikowaniu się ze studentami niesłyszącymi są dostosowane do potrzeb studentów w następujący sposób:
  • na pierwszym i drugim roku uwzględniane są umiejętności wyniesione ze szkół niższego stopnia;
  • od roku trzeciego wymagana jest biegła znajomość języka polskiego;
  • język migowy jest wykorzystywany w tłumaczeniach (wyjaśnieniach) na zajęciach indywidualnych i konsultacjach;
  • transliteracja jest możliwa w czasie trwania wykładów (symultanicznie na życzenie studentów), ale wykorzystywana jest przede wszystkim na zajęciach indywidualnych, w czasie konsultacji i dyskusji.

 

Konsultacje pracowników Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

 

po uprzednim kontakcie  dr Aleksandra Borowicz

 

 

 

 

Koło Naukowe Surdopedagogiki "Surdus Loquens" rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2008/2009. Koło zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów z uszkodzonym słuchem oraz ich przyjaciół. Celem spotkań jest integracja uczestników oraz dyskusja na temat problemów osób niesłyszących i słabosłyszących.

Przejdź do strony www koła

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona