Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza do udziału w organizowanej konferencji "Nauczanie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły", która odbędzie się 15 grudnia 2021 roku. Wydarzenie w formie online na platformie MS Teams rozpocznie się o godz. 10.00.

Program konferencji

Link do wydarzenia

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 14:44 - Maria Mazurek-Olszowa