Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS (Katedra Studiów Wschodnich) oraz Instytut Prawa (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego) KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)",  która odbędzie się dnia 16 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 15.00, Collegium Iuridicum, sala CI-300.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 08:38 - Maria Mazurek-Olszowa