Katedra Historii XIX wieku

Katedra powstała 11 maja 2014 roku po scaleniu I Katedry Historii Nowożytnej, II Katedry Historii Nowożytnej i Katedry Historii Krajów Języka Niemieckiego. Na jej kierownika powołany został prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski.

 

Pracownicy Katedry:

prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – kierownik

dr Marcin Baranowski

dr hab. Anna Barańska, prof. KUL

dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL

dr hab. Ewa M. Ziółek

 

Doktoranci:

mgr Tomasz Bartos

ks. mgr Krzysztof Dąbal

mgr Aleksander Furtak

mgr Tadeusz Grab

mgr Marta Kaczmarek

ks. mgr Krzysztof Kamieński

mgr Sylwia Kędzierska

mgr Piotr Kowalski

mgr Marta Mikulska

mgr Tomasz Stańczuk

mgr Agnieszka Stefanek

mgr Ewa Tyburek

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się wokół epoki napoleońskiej i wielkich powstań narodowych: listopadowego i styczniowego; problematyki politycznej, społecznej i religijnej okresu Sejmu Wielkiego, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; zesłań po 1863 r.; powstania zabajkalskiego; losów duchowieństwa na zesłaniu; dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w epoce zaborów; stosunków między papiestwem i Rosją w XIX w.; dyplomacji watykańskiej; historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

 

Oprac. Anna Barańska, fot. Eugeniusz Niebelski

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, godz. 16:52 - Anna Barańska