Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku,
red. Eugeniusz Niebelski,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ss. 606.
________________________________________________________________
 
 

Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane.

Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.):

studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu

w 70. rocznicę urodzin, red. Anna Barańska,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 720.

________________________________________________________________
 
 
Eugeniusz Niebelski
Zesłańcy pokolenia 1863. Siedem historii,
Polihymnia, Lublin 2019, ss. 274.
________________________________________________________________
 
 
Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018.
Historia i wspomnienia, red. Eugeniusz Niebelski,
Marek Okoń, Alicja Puszka, Katarzyna Zagdańska-Dudek,
wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 488.
________________________________________________________________
 
 
Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018.
Historia i wspomnienia, red. Eugeniusz Niebelski,
Marek Okoń, Alicja Puszka, Katarzyna Zagdańska-Dudek,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 400 ss + 60 nlb.
________________________________________________________________
 
 
Józef Piłsudski na Syberii 1887-1892,
oprac. Eugeniusz Niebelski, Polihymnia, Lublin 2018, 320 ss.
________________________________________________________________
 
 
Eugeniusz Niebelski
Wiosna i jesień trwa tu krótko”. Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 235 ss.
________________________________________________________________
 
 
Wilhelm Buszkat uciekinier z Syberii 1868 roku,
oprac. Eugeniusz Niebelski, Polihymnia, Lublin 2018, ss. 158.
_______________________________________________________________
Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu,
red. Eugeniusz Niebelski, Werset, Lublin 2018, ss. 285.
_______________________________________________________________
 
 

Eugeniusz Niebelski

"Lepsza nam kula niźli takie życie!"

Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku,

wyd. 2 uzup., Polihymnia, Lublin 2018, ss. 166.

_______________________________________________________________
 
 
Eugeniusz Niebelski, Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii
w 1859 i 1860 roku, Polihymnia, Lublin 2018, ss. 224.
________________________________________________________________
 
 
Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, red. Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 414.
______________________________________________________________
 
 

 

Rok 1863 w kilku odsłonach, red. Eugeniusz Niebelski,

Wydawnictwo KUL, wyd. 2. popr. i uzup., Lublin 2017, ss. 456.

 


 
 
Od Paryża do Irkucka... i dalej.
Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej,
red. Anna Barańska, Eugeniusz Niebelski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 319.
 

 
 
Eugeniusz Niebelski
Ignacy Walicki, zesłaniec 1863 roku i sadownik w Rosji. Listy z Wielikina,
wyd. 2 uzup., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 104.
________________________________________________________________
 
 

Eugeniusz Niebelski

Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy,

Towarzystwo Naukowe KUL,wyd. 2 poprawione i rozszerzone,

Lublin 2016, ss. 467.

________________________________________________________________
 

Jan Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym,
oprac. i wstępem poprzedził Eugeniusz Niebelski, Werset, Lublin 2016, ss. 308.
________________________________________________________________
 
 
Józef Szumlański
Wyprawa egipska roku 1798,
do druku przygotowała i wstępem poprzedziła Ewa M. Ziółek,
 Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 75.

 
 

Eugeniusz Niebelski

"Lepsza nam kula niźli takie życie!"

Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku,

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2016, ss. 165.


 
 
Paddy Griffith, Taktyka piechoty francuskiej w epoce napoleońskiej 1792-1815,
Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 64 [przekład Marcin Baranowski].

 

 

 

Studia nad epoką napoleońską, red. Marcin Baranowski,

Wydawnictwo Napoleon V, t. II, Oświęcim 2016, ss. 362.


 

 

Rok 1863 w kilku odsłonach, red. Eugeniusz Niebelski,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 456.


 

 

 Eugeniusz Niebelski

Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 440.


 

XK_Okropne_dzieje 

 

ks. Krzysztof Kamieński

„Okropne dzieje przyniósł nam czas":

duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1846 roku,

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2015.


 

 

 

Jean Morvan, Żołnierz Imperialny, t. I, cz. 1, Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2015, ss. 250.

[przekład i redakcja Marcin Baranowski]


 

 

W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. M. Baranowski, A. Gładysz, A. Niewiński, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014, ss. 320.


 

 

Studia nad epoką napoleońską, t. 1,

red. Marcin Baranowski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014, ss. 238.


 

 

 

Eugeniusz Niebelski

„Wiosna i jesień trwa tu krótko": księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 220.


 

 

Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia-Ludzie-Źródła,

red. Anna Barańska, Jan Skarbek,

Wyd. Napoleon V, Lublin-Oświęcim 2013, ss. 298.


 

 

 

Józef Siwiński

„Wracać do Was i klepać biedę nie myślę...": listy z Syberii 1873-1879,

oprac. nauk. Eugeniusz Niebelski, Lublin: Archiwum Państwowe,

[Warszawa]: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013, ss. 227 + [8].


 

 

 

Eugeniusz Niebelski

Ignacy Walicki: zesłaniec 1863 roku i pionier sadownictwa w Rosji.

Listy z Wielikina, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,

Lublin 2013, ss. 98.


 

Kurs_taktyki.jpg

 

Ignacy Prądzyński,

O sztuce wojennej. Kurs taktyki,

z rękopisu odczytał i opracował Marcin Baranowski,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2012, ss. 362.


 
Miedzy_tronem_i_oltarzem.jpg

 

Ewa M. Ziółek,

Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 803.


 

Masson.jpg

 

Fryderyk Masson,

Kawalerzyści Napoleona,
tłumaczenie Marcin Baranowski, Anna Haberko,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2012, ss. 210.


 

Wojewodztwo_lubelskie.jpg

 

Jan Skarbek,

Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, cz. 1-2,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2011-2013, ss. 389+578.


 

 

 

Eugeniusz Niebelski

Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 189 + 10 tabl. kolor.


 

 

Eugeniusz Niebelski

Tunka: syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku,

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011,

ss. 394 + 40 tabl. kolor.


 

Armia_napoleonska.jpg

Lucien Rousselot,

Armia napoleońska 1790 – 1815,

tłumaczenie i redakcja Marcin Baranowski,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2011


 

Odbudowa_kawalerii.jpg

 

Marcin Baranowski

Odbudowa kawalerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2011, ss. 290.


 

 

 

Emigracja postyczniowa 1863 roku,

red. Eugeniusz Niebelski,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 292.


 

Narrata_de_fontibus.jpg

 

Narrata de fontibus hausta.

Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną

ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,

red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 992.


 

 

Stroynowski.jpg

 

Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego

o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791

czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit.

dnia pierwszego lipca r. 1791,

Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa M. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, ss. 92.


 

 

 

Witold Matwiejczyk

Niemieccy katolicy w Poznańskiem

a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 431.


 

 

Miedzy_Warszawa_Petersburgiem_i_Rzymem.jpg

 

Anna Barańska

Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem.

Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830),

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 910 + tabl.


 

 

 

Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim.

Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. Eugeniusz Niebelski,

Lublin: Wydawnictwo KUL, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2008,

ss. 445 + 16 tabl.


 

 

 

Rafał Kalinowski: na drodze do świętości. Powstaniec 1863 i karmelita bosy,

red. Eugeniusz Niebelski, Stanisław Wilk,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 295.


 

 

Eugeniusz Niebelski

Nieprzejednani wrogowie Rosji: duchowieństwo lubelskie i podlaskie

w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu,

wyd. 2 zmien. i popraw., Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 552.


 

 

 

Stanisław Matraś

Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku,

oprac. i wstępem opatrzył Eugeniusz Niebelski,

wyd. 2 popr., Werset, Lublin 2008, ss. 411.


 

 

Stefan Bałuk, Eugeniusz Niebelski

Życie dla Niepodległej.

W hołdzie gen. Władysławowi Sikorskiemu,

Tow. Społeczno-Kulturalne im. gen. Wł. Sikorskiego -

Gminna Biblioteka Publiczna, Tuszów Narodowy 2006, ss. 135.

_______________________________________________________________

 

 

Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku,

red. Eugeniusz Niebelski,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 350 + [12].


 

 


 

Eugeniusz Niebelski

Dziewiętnastowieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia.

Listy z zesłania Jana i Marceliny,

Lublin 2005, ss. 112 + 16 tabl.


 

 

Bitwa_pod_Kaliszem.jpg

 

Marcin Baranowski

Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813,

Wyd. Infort Editions, Zabrze 2006, ss. 198.


 

 

Historia_duszpasterstwa.jpg

 

Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich,

red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 706.


 

 

Eugeniusz Niebelski

Duchowieństwo lubelskie i podlaskie

w powstaniu 1863 i na zesłaniu w Rosji,

Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2002, ss. 656.

_______________________________________________________________

 

Biskupi_senatorowie.jpg

 

Ewa M. Ziółek,

Biskupi-senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, ss. 257.


 

Polskie_powstania.jpg

 

Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku,

red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Jan Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, ss. 685.


 

 

Ojczyzna_i_wolnosc.jpg

 

Ojczyzna i wolność. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi,

red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 824.


 

 

 

Doświadczenia przeszłości: Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej

w historiografii po 1945 roku

= Erfahrungen der Vergangenheit: Deutsche in Ostmitteleuropa

in der Historiographie nach 1945,

red. Jerzy Kłoczowski, Witold Matwiejczyk, Eduard Mühle,

Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Marburg: Herder-Institut, 2000, ss. 250.


 

 

 

Eugeniusz Niebelski

W dobrach Ossolińskich: Klimontów i okolice,

Klimontów 1999, ss. 191.


 

 

 

Witold Matwiejczyk

Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zagłębiu Ruhry,

t. 1: Rozwój organizacyjny a świadomość narodowa 1871-1894,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 379 + [21]


 

 

Kobiety_w_powstaniu.jpg

 

Anna Barańska

Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, ss. 410.


 

 

Eugeniusz Niebelski

"Na Bóg żywy, bracia, nie zasypiajmy sprawy!":

rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865),

ZEN, Lublin 1995, ss. 194.

________________________________________________________________

 

 

Eugeniusz Niebelski

Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872),

(Dzieje Lubelszczyzny t. 7), Lubelskie Towarzystwo Naukowe,

Lublin 1993, ss. 309.


 

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020, godz. 18:04 - Anna Barańska