prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

Katedra Historii XIX wieku

 

 

 

Telefon: (081) 445 40 21

e-mail: niebel@kul.pl

 

Prof. zw. od 2010

 

Zainteresowania naukowe: historia społeczno-polityczna XIX w; ziemie polskie zaboru rosyjskiego, idee i programy polityczne, powstania narodowe, historia Kościoła katolickiego, losy polskich zesłańców na Syberii, dzieje Rosji, biografistyka

 

Organizacje:

PTH, TN KUL, KH PAN (aktualnie przewodniczący), Komisja Badań nad Historia Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Rada Naukowa PSB

 

Ważniejsze publikacje:

 • Dziewiętnastowieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia. Listy z zesłania Jana i Marceliny, wyd. Bibl. im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2005, ss. 112;
 • „Nieprzejednani wrogowie Rosji”. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008, Wyd. KUL, ss. 552;
 • Lubelscy i podlascy duchowni – uczestnicy powstania 1863 roku. Słownik biograficzny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 190;
 • Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011, ss. 395;
 • Ignacy Walicki, zesłaniec 1863 roku i pionier sadownictwa w Rosji. Listy z Wielikina, Lublin 2013, wyd. PAN Oddział w Lublinie, ss. 98;
 • „Wiosna i jesień trwa tu krótko”. Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce, Lublin 2013, Wyd. KUL, ss. 220;
 • naukowa – Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, Wyd. KUL, Lublin 2006,
 • naukowa - Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Księga dedykowana Prof. Wiktorii Śliwowskiej, Lublin-Warszawa 2008, Wyd. KUL i IH PAN, ss. 445;
 • naukowa – Emigracja popowstaniowa 1863 roku, Wyd. KUL, 2009, ss. 305;
 • współredaktor – Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss. 295.
 • naukowe – Stanisław Matraś, Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku, Wyd. „Werset”, Lublin 2007 (wyd. II 2008), ss. 412;
 • naukowe – Józef Siwiński, „Wracać do Was i klepać biedę nie myślę…”. Listy z Syberii 1873-1879, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2013, ss. 227 + fot.

*

 • Towarzysze zesłania Józefa Piłsudskiego w syberyjskiej Tunce (1890-1892), w: Spotkania z Józefem Piłsudskim, red. L. Maliszewski, wyd. Związek Piłsudczyków Oddział Lublin, Lublin 2006, s. 11-34;
 • Ignacy Walicki – zesłaniec 1863 roku i sadownik. Listy z Rosji, w: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na pocz. XX wieku, wyd. Ośrodek Badań Wschodnich UWr., Wrocław 2007, s. 73-106;
 • Zesłaniec 1863 roku, ksiądz Jan Chyliczkowski - propagator nowoczesnych upraw rolnych na Syberii, w: Sowremiennyje tendencji razwitija polonijnogo dwiżenija w Rossij. Materialy mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfierencji 19 sientiabria 2008 g., red. R.I. Pszenicznikowa, E.W. Siemionow, Ułan-Ude 2008, s. 72-83;
 • Kun Stanislavas Matrasius is Ksesuvo prie Sanos: sukilelio ir tremtinio likimas, w: Dvasininkija ir 1863 m. Sukilimas buvusios abieju tautu republikos Žemèse, sudare A. Prašmantaitė, Vilnius 2009, Letuviu Katoliku Mokslo Akademija, s. 213-228;
 • Duchowni katoliccy zesłani do Rosji po polskim powstaniu 1863 roku, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia. Imperial Victims. Empires as Victims. 44 Vievs, red. A. Nowak, wyd. IPN i IH PAN, Warszawa 2010, s. 254-265;
 • Z Tunki na Syberii do Spasska w Europie w 1874 roku. Z diariusza dominikanina o. Ignacego Klimowicza, w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. M. Radwanowi, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, wyd. KUL;
 • Teodor Opęchowski (1853-1914) - lekarz, uczony, profesor uniwersytetów w Dorpacie i Charkowie, w: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., red. L. Zasztowt, wyd. Komisja Historyków Polski i Rosji, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2013.

 

Plany na najbliższe lata:

kontynuowanie badań nad losami pol. zesłańców na Syberii Wschodniej po 1863

 

Zainteresowania i hobby:

fotografia, turystyka, muzyka klasyczna

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2014, godz. 21:53 - Anna Barańska