REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

 

 

Do zadań Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w szczególności należy:

 

  • monitorowanie oraz wspieranie osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL;
  • prowadzenie Repozytorium Instytucjonalnego KUL;
  • prowadzenie Platformy Czasopism KUL;
  • monitorowanie realizacji strategii wydawniczej KUL;
  • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników KUL;
  • analiza danych z Repozytorium Instytucjonalnego KUL na rzecz budowania strategii rozwoju Uniwersytetu;
  • współpraca z innymi działami w realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu.

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 13:47 - Katarzyna Spira