ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

- Badania z zakresu psychologii różnic indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inteligencji, twórczości i osiągnięć. Badania dotyczą osób wybitnie zdolnych.

- Realizowane tematy: Motywacja osiągnięć osób o zróżnicowanym poziomie zdolności, Psychospołeczne uwarunkowania motywacji osiągnięć, Osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego i zawodowego osób wybitnie zdolnych, Psychologiczne wspomaganie osób uzdolnionych twórczo, Aksjologiczne aspekty osiągnięć człowieka.


- Badania z zakresu psychologicznych uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz postaw wobec grup mniejszościowych.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016, godz. 14:27 - Martyna Płudowska