WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

1984 - Stypendium Rządu Republiki Federalnej Niemiec. Internationales Studenprogramm für Fachkräfte der Jugend und Sozialarbeit der Bndesrepublick Deutschland. Hamburg, Kolonia, Berlin, Monachium.

1988 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Semestralny pobyt w Southern Illinois University w Carbondale, IL.

1990 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia za osiągnięcia naukowe, za książkę. Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych, Ossolineum, Wrocław, 1989.

1993 – 1995 Stypendium Fundacji Humboldta. Dwa lata akademickie w Uniwersytecie Ludwika – Maximiliana w Monachium, w Instytucie Psychologii. Współpraca z zespołem kierowanym przez Prof. Kurta Hellera.

2000 – 2001 Stypendium Fundacji Fulbrighta. Rok akademicki w Uniwersytecie Yale w zespole prof. R. J. Sternberga.

2006 - Odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”

2006 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2007 - Srebrny Krzyż Zasługi

2009 - Nagroda I Stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2009 - „Laur Stulecia” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za przewodniczenie w obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

2009 - Dyplom Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki pt. Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości.

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 10:48 - Martyna Płudowska