WYKŁADY GOŚCINNE I SEMINARIA

 

2016   31st International Congress of Psychology: Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Invited speaker. Wykład pt. Psychological perspective and conditions of giftedness. Yokohama, Japonia, 24–29.07.2016 r.

 

2016   10 Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum: Długowieczność – błogosławieństwo czy przekleństwo? Aspekty: medyczny, technologiczny, kulturowy, socjo-ekonomiczny i prawny. Poster (we współpracy z Barbarą Cichy-Jasiocha) pt. Before They Become Seniors. Life Satisfaction in Artistically Gifted Adults Aged 50-60 years: An Axiological Perspective. Łódź, 30.06–02.07.2016 r.

 

2016   Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Wykład pt. Osiągnięcia akademickie i ich psychologiczne uwarunkowania. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warszawa,  28.05.2016 r.

 

2015   2nd International Conference Giftedness and Creativity Developing trajectories of human potential.  Wykład pt. Creativity and Intelligence in giftedness. Mediolan, Włochy, 6–7.11.2015 r.

 

2015   14th European Congress of Psychology: Psychological conditions of human achievements. Wykład pt. Human Achievements as a Subject of Psychological Research in Europe. Mediolan, Włochy 7–10.07.2015 r.

 

2015   12th International Conference on Excellence and Innovation in Education: The Creativity - Innovation Challenge. Wykład pt. Intelligence, Creativity & Achievements Motivation as Predictors of Outstanding Achievements of Gifted Students. Kraków: 01-04.07.2015 r. (Uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji).

 

2015   XXII Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2015. Międzynarodowe sympozjum News and current trends in psychology. Wykład pt. „Współczesne kierunki badań nad inteligencją, twórczością i wybitnymi zdolnościami” [Current trends in research on intelligence, creativity and giftedness]. Lublin, 20-21.04.2015r.


2014   XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Sympozjum Naukowe: Twórczość i innowacyjność w edukacji – perspektywa psychologiczna. Referat pt. „Twórczość i innowacyjność jako predyktory osiągnięć w edukacji”. Bydgoszcz, 18-21 września 2014r.

 

2013   I Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii (SWIP), Referat pt. Współpraca naukowa i publikowanie perspektywie międzynarodowej. Kazimierz Dolny, 8-10. marzec 2013 r.

 

2013  XX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA „Teraz dla Psychologii”. Wykład: „Twórczość jako zdolność i jako potrzeba”. Lublin, 23.04.2013 r.

 

2013 The 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) Keynote Speaker. Lecture: “Giftendness, genius and creativity as a subject of psychological rechearch”. Stockholm, Sweden 9-12 July 2013.

 

2013 I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w cyklu Konteksty Psychologii Rehabilitacji pt. „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. Organizatorzy: Katedra psychologii rehabilitacji, Instytut Psychologii, KUL. Wykład pt. Postawy wobec osób niepełnosprawnych w świetle współczesnych badań. Lublin, 3 grudzień 2013 r.

Sympozjum Naukowe pt. Psychologiczne mechanizmy zmian w psychoterapii. Moderator panelu dyskusyjnego pt. Jak wiedza psychologiczna może wspierać praktykę psychoterapeutyczną? Organizatorzy: Katedra psychopatologii i psychoterapii UW, Akademicki Ośrodek Psychoterapii, Instytut Psychologii Klinicznej SWPS i Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS. Warszawa: Biblioteka UW. 16-17 listopada 2012 r.

 

2012  Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został zaproszony jako Keynote Speaker oraz Invited Speaker do udziału w trzech ważnych konferencjach międzynarodowych. Na dwóch z nich był jedyną osobą reprezentującą Polskę w takim charakterze.

 

Kongresy:
- 13th European Congress of Psychology, Stockholm, 9-12 July 2013 -  Keynote Speaker
www.ecp2013.se
- 48th Congress of the German Psychological Society, Bielefeld, 23-27 September 2012 – Keynote Speaker
http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/bielefeld_university_to_the_host
- XXX International Congress of Psychology (ICP), Cape Town, 22-27 July 2012 – Invited Speaker
www.icp2012.com

 

 2011  Konferencja z okazji 15 – lecia nadania Doktoratu Honoris Causa Ciarze Lubich. Wystąpienie.

 

2011  IV Ogólnopolska Konferencja  „Bliżej emocji”. Lublin, Katolicki Uniwersytet   Lubelski. Udział w Panelu Dyskusyjnym nt. Afekt i morale. Debata nad czynnikami osobowości. Uczestniczy: Wiesław Łukaszewski (SWPS Sopot), Grzegorz Sędek (SWPS), Andrzej Sękowski (KUL), Jan Strelau (SWPS), Zbigniew Zaleski (KUL) . Prowadzenie: Piotr Oleś (KUL)

 

2011   I Sympozjum z cyklu „Psychologia i psychoterapia". Psychologia i psychoterapia. Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badań psychologicznych". Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 14 – 15 października 2011. Referat pt. Mechanizm twórczości z zmiana lw psychoterapii.

 

2010   XXXI Conference of International Human Learnin Resources Network. Portland (ME), USA. 3 – 10.10.2010. Wykład i warsztaty pt. Current trends In research on intelligence, creativity and wisdom.    

 

2010   Ogólnopolska Konferenca Naukowa nt. Różnorodnośc koncepcji, wielostronność    przesrzeni aktualnym wyzwaniem dla teorii i prakyki pedagogiki specjalnej. Lublin 21 – 22 października 2010. Referat pt. Wybitne zdoności w perspektywie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej.

 

2010  Wykład  pt. Rozwój społeczny i emocjonalny ucznia zdolnego. Uroczystosci nominacji stypendystów KrajowegoFunduszu na rzecz Dzieci.

 

2010  Konsulat RP w Sydney. Wykład pt. Psychologiczne uwarunkowania poczucia szczęścia. Perspektywa  psychologii pozytywnej. 18.07.

 

2010 Wykład pt. pt. Current trends in reseearch on gifted persons. Uniwersytet w Bielefeld.

 

2010 Wykłady w Katholische Hochschule w Münster.

 

2010 Wykłady w Uniwersytecie w Bielefeld.


2009 Wykład pt. Current trends in reseearch on gifted persons. Uniwersytet w Bielefeld.

2009 Seminarium pt. Current trends in psychology of creativity. Uniwersytet w Bielefeld.

2008 Wykład pt. Bildung und Erziehung im Kindesalter. 11 listopada. Katholische Fachhochschule Nordhein Westfalen. Köln.

2008 Wykład pt. Systemische Beratung/ Familientherapie – Theoriezugänge, Wirkungforschung, neue Konzepte. 11 listopada. Katholische Fachhochschule Nordhein Westfalen. Köln.

2008 Uroczystosć wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Warszawa, listopad. Wykład pt. Kształtowanie postawy twórczej – możliwość
i ograniczenia.

2006 Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy uczestników programu pomocy wybitnie uzdolnionym ze szkół ponadgimnazjalnych. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Wykład pt. Czy zdolności decydują o osiągnięciach człowieka?

2006 Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy uczestników programu pomocy wybitnie uzdolnionym ze szkół ponadgimnazjalnych. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Warsztaty psychologiczne.

2006 Wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedziba w Lublinie pt. Inteligencja i zdolności a osiągnięcia człowieka.

2006 Warsztaty z psychologii zdolności w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej W Warszawie.

2006 Wykład na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie pt. „Theory of Successful Intelligencs and its Implications for the research on Creativity and giftedness.

2005 Wykład na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie pt. „Tradition and Current Trends in Research on Creativity and Giftedness”. Prowadzenie wykładów i seminariów w ramach programu Socrates Erazmus.

2004 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Wykład do nauczycieli i dyrektorów szkół stypendystów w ramach uroczystości wręczania nominacji na Zamku Warszawskim. Wykład pt. „Wybitne zdolności a system kształcenia uczniów”.

2004 Wykład na konferencji pt. „Uczeń zdolny w lokalnym systemie edukacji”.

2004 Uniwersytet w Leuven (Catholic University of Leuven. Belgia. Wykład pt. „Giftedness and creativity. Current trends of research".

2004 Uniwersytet w Zurichu. Instytut Psychologii. Katedra Psychologii Osobowości. Wykład pt. „Current Trends in Research on Creativity”.

2004 Warsztaty psychologiczne dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Świerk k/Warszawy.

2004 Wykład dla uczestników warsztatów muzycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zakopane pt. „Wybitne zdolności a rozwój osobowości”.

2004 Wykład do Sióstr Zakonnych Franciszkanek Służebnic Krzyża. Laski k/Warszawy, pracownic Zakładu dla Niewidomych pt. „Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej”.

2002 Wykład w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Bielefeld (Niemcy) pt. “Current trends in research on giftedness”. Pobyt w ramach Programu Socrates – Erasmus.

2002 Wykład gościnny na seminarium naukowym Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL pt. „Psychologia mądrości a psychologia umysłu”.

2001 Wykład w Yale University (New Haven), Instytut Psychologii: “Theoretical and Pracitical Aspects of Research in Giftedness and Wisdom – international perspective”

2001 Wykład w University of Notre Dame (South Bend), Instytut Psychologii: “Recent Research on Giftedness: International Perspective”

2001 Warsztaty na Konferencji “International Human Learning Resources Network”, Sedona, USA. “Psychologia mądrości”

2002 Wykład w King`s College, Instytut Psychologii: Theoretical and practicall aspects in research on giftedness, creativity and wisdom.

2001 Katolicki Klub Dyskusyjny. Nowy Jork. Wykład: „Zmiany w mentalności i postawach polskiego społeczeństwa – perspektywa psychologiczna”.

1999 Wykład i warsztaty na Konferencji “International Human Learning Resources Network”, Meksyk.. “Psychologiczne wspomaganie osób wybitnie zdolnych w Europie na tle współczesnych doświadczeń amerykańskich”

1992 – 2001 wykłady dla nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Warszawa.

1998 Wykład gościnny, University of Düsseldorf (Germany), Instytut Psychologii: “Hochbegabungforschung – Interkulturell Perspective (Research on Giftedness – International perspective)”

1994 Wykład gościnny, University of Pavia (Italy). Instytut Psychologii: “Motivation and Achievements in the Learning Processes”.

1993 Wykład gościnny, University of Hannover, Instytut Psychologii: “Special Education in Poland”.

1992 - Organizator i przewodniczący Sympozjum pt. "Cognitive Processes in Intellectual
Achievements" w czasie The Third European Conference of the European Council for High Ability. Competence and Responsibility. Monachium.

1992 - Zaproszony do prowadzenia serii wykładów i warsztatów na temat psychologii
twórczości na Konferencji International Human Learning Resources Network (organizacja założona przez Virginię Satir). Październik. Portugalia.

1991 Organizator i przewodniczący sympozjum pt. „Psychology of music”. W czasie Ninth Word Conference on ifted and Talentd Children – Talent For The Future. Social and personality Development of Gifted Children.

1990 Wykład gościnny, Southern Illinois University, Carbondale, School of Social Work: “Virginia Satir as Social Worker and family Therapits”.

1990 Wykład gościnny: Nicolls University, Thibodaux, Louisiana. Department of Psychology and Counselling. Subject: “Virginia Satir, Combining the Roles of Social Worker and Family Therapist”.

1989 Wykład gościnny, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. Department of Special Education: “Selected Issues of Special Education-Theory and Practice: A Comparative Analysis of Approaches in U.S.A., Poland and other European Countries”.

1988 Wykład gościnny, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. Instytut Psychologii: “New Trends in the Psychology of Individual Difrerences: Developmental Perspective”.

1988 Seria wykładów gościnnych, Free University of West Berlin, Bisingen, Germany, Polish-German Seminar on Special Education: “The Role of The Psychologist in the Rehabilitation of Disabled Persons”.

1987 Wykład gościnny, College of Special Education, Budapest, Hungary: “Possibilities of Cooperation Between the Psychologist and the Teacher of Special Education, Diagnosis in Rehabilitation Psychology”.

1986 Workshop Director, Institut of Social Education, Bremen, West Germany. Subject: “Therapeutic Intervention in Crisis Situation in the Family”.

1985 Prowadzenie warsztatów, Youth Therapy Center, Gävle, Sweden: “Group Therapy and theTherapy of Carl Rogers”.

1983 Wykłady z zakresu psychologii osób niewidomych. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

1982 Wykład gościnny, University of Bonn, West Germany: “New Directions of Contemporary Psychology, Selected Problems in the Psychology of Creativity”.

PEŁNIONE FUNKCJE

1993 - Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego: "Gifted Education International".

1998 – 2003 Przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oddział w Lublinie.

Od 1997 Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

1998 - Redaktor Naczelny „Przeglądu Psychologicznego”

1998 Consultant Editor w czasopiśmie naukowym High Ability Study

1998 - Korespondent Polski w European Council for High Ability

2001 – 2005 Pełnomocnik Rektora KUL w Międzyuczelnianej Komisji ds. Międzynarodowych Programów Badawczych

2001 - Członek Rady Naukowej MAU

2002 - Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL

2002 – 2005 Kierownik Zespołu Pełnomocników Wydziałowych ds. Międzynarodowych Programowych Badawczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2002 - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

2001 – 2005 Członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

2003 - 2005 Koordynator Programu Socrates – Erazmus na Wydziale Nauk Społecznych KUL

2004 - Członek Rady Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

2004 - Członek Rady Naukowej Międzywydziałowego Kolegium MISH w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

2005 - 2012 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


2004 - 2005 Wiceprzewodniczący Komitetu Programowego XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Temat przewodni Zjazdu: „Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. Kraków, 2005, wrzesień.

2005 - Organizacja sympozjum pt. „Zdolności i twórczość w teorii oraz praktyce edukacyjnej”
w ramach XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, wrzesień.

2005 - Członek Korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

2006 –2009 Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2007 - Przewodniczący uroczystej sesji naukowej z okazji 100-lecia polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa, Pałac Kazimierzowski.

2007 - 2008 Przewodniczący Komitetu obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2008 - Przewodniczący uroczystej sesji zamykającej obchody 100-leca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w czasie  XXXIII Zjazdu PTP. Poznań.

2008 - Współorganizator sympozjum nt. Psychologia zdolności w czasie obrad XXXIII Zjazdu  Polskiego Towarzystwa lPsychologicznego. Poznań.

2008 - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL. Ponowny wybór na kolejną kadencję.

2008 - członek Komitetu Honorowego Światowego Kongresu poświęconego Prof. dr hab.  Aleksandrowiczowi. Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny.

2009 - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego VIP - Tagung Societas Humboldtiana Polonorum. Humanizm in the European Science and Culture. Lublin.

2009 - Członek Komitetu Naukowego VIP – Tagung Societas Humboltiana Polonorum. Humanizm
in the European Science and Culture. Lublin.

2009 - ponowny wybór na funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w kadencji 2009 – 1012.

2009 - Przewodniczenie wspólnie z Dr. Gisela Janetzke Dyskusji Panelowej pt. "Christina Humanism versus Secular Humanism". Uczestnicy: Arcybiskup Józef Życiński, Arcybiskup Abel, Prof. Mirosława Hanusewicz –Lavelle, Dr Mykola Riabczuk. VIP – Tagung Societas Humboldtiana Polonorum. Humanism in the European Science and Culture.

2009 – członek Komitetu Naukowego Kongresu Socjeta Humbodtiana Polonorum. Toruń, 2010.

2009 - polski delegat w International Research Association for Talent Development and Excellence

2010 – członek Komitetu Naukowego Konferencji nt. Psychologia sportu w teorii i praktyce. Akademica Wychowania Fizycznego. Kraków 2010.

2010 - wybrany na delegata Polski w International Union of Psychological Science (IUPsyS). (Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych).

2010 – wybrany na  delegata Polski w European Federation of Psychologist`s Association (EFPA) (Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych).

 

2010 - 2011 członek Komitetu Naukowego The 12th European Congress of Psychology, Istambul,  Understandin & Emracing Diversity, 4.07 – 8.07.2011

 

2010 – członek Stowarzyszenia Polskich Stypendystw Fundacji Fulbrighta.

 

2010 - członek Komitetu Naukowego  8 Międzynarodowego Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum. Welt ohne Grenze, Wissenschaft ohne Grenze. Toruń, 27 – 30 czerwca

 

2010 - członek Komitetu Honorowego Konferencji poświęconej prof. Aleksandrowiczowi. Kraków

 

2010 - ponowny wybór na członka Zarządu Societas Humboldtiana Polonorum na okres

           2010 -     2013

 

2011 - Redaktor (Associate Aditor) czasopisma Journal of Individual Differences

 

2011 - Członek Rady Redakcyjne Gifted Education International

 

2011 - Członek Redakcji Czasopisma w Białej Podlaskiej

 

2012 - Członek Komitetu Naukowego International Psychological Applicationa Conference and Trends, Lizbona, 24.05. – 36.05.

 

STYPENDIA NAUKOWE:

1982 Stypendium Rządu Republiki Federalnej Niemiec. Udział w Międzynarodowym Programie dla Specjalistów w Zakresie Pracy z Młodzieżą i Pracy Socjalnej. (Internationales Studienprogram fur Fachkrafte der Jugend und Sozialarbeit der Bundesrepublick Deutschland). Marzec – Lipiec.

1988 Stypendium organizacji Avanta Network., lipiec/sierpień (USA). Udział w Seminarium z zakresu komunikacji interpersonalnej. (International Training Insitute, Process Community-Module I, Crestad Butte, Colorado).

1988/89 Stypendium fundacji Kościuszkowskiej. Pobyt badawczy w Southern Illinois University w Carbondale (Ilinois). Pobyt na Calambia University, oraz na Yale University w New Haven (wrzesień – marzec).

1990 Stypendium badawcze w Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia). (kwiecień – lipiec).

1989 Stypendium organizacji Avanta Network, lipiec – sierpień. Udział w seminarium Virginia Satir`s International Training Institute, Process Community – Module II, Crested Butte, Colorado.

1992 Stypendium International Huma Learning Resources Network. Udział w Konferencji Naukowej w Portugalii.

1993/95 Stypendium badawcze Fundacji Humboldta, Pobyt naukowy na Uniwersytecie w Monachium (Niemcy). Współpraca z Prof. Kurtem Hellerem.

1998 Pobyt badawczy w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), luty – marzec.

1999 Stypendium International Human Learning Resources Network. Październik. 18 – 25. Meksyk.

2000/01 Uzyskanie w ramach konkursu 9-miesięcznego stypendium Fulbrighta w kategorii Senior. Instytut Psychologii Uniwersytetu Yale (New Haven). Współpraca z prof. R. Sternbergiem w Center for the Psychologiy of Abilities, Competencies and Expertise, relizowanie projektu pt. “The Role of Assessment category and Achievements of Gifted Students”.

2002 Stypendium naukowe w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (lipiec – sierpień).

2002 Tygodniowy pobyt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Bielefeld (Niemcy) w ramach programu Socrates – Erasmus.

2003 Pobyt na Uniwersytecie La Sapienza (Rzym) w ramach międzyrządowej umowy polsko – włoskiej (Misja profesorska). (19.10. –31.10).

2004 Stypendium naukowe w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (lipiec – sierpień)

2005 Tygodniowy pobyt na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Sokrates – Erazmus.

2005 Pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). 1.07. - 31.07.2005

2006 Pobyt na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Sokrates – Erazmus. Wykład pt. Current Trends in Research on Creativity and Giftedness.


2007 Pobyt na Uniwersytecie La Sapienza (Rzym) w ramach międzyrządowej umowy polsko – włoskiej (Misja profesorska). (19.10. –31.10).


2007 Pobyt na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Sokrates – Erazmus.

2008  Stypendium naukowe w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (lipiec – sierpień).

2009 Stypendium w ramach programu Erasmus. Pobyt na Uniwersytecie w Bielefeld.

 

2010 Stypendium w ramch programu Erasmus. Pobyt na Uniwersytecie w Bielefeld. Prowadzenia wykładów.

 

2011 Stypendium miesięczne badawcze  Fundacji Humboldta. Bielefeld.UZYSKANE GRANTY:

Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących. Grant KBN. 1 H01F 034 19. Kierownik projektu.

Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych. Grant KBN. 1 H01F 034 21. Kierownik projektu.

Procesy poznania utajonego u osób twórczych. Grant Ministerstwa Edukacji Narodowej
1 H01F 088 30. Kierownik projektu.

Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych. Grant
Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 H01F 027 30. Kierownik projektu.

BADANIA ZESPOŁOWE:

1986-1991 Uczestniczenie w badaniach w ramach Resortowego Programu R.P. III, 25 w temacie II/I, pt. "Indywidualne uwarunkowania rozwoju wybitnych zdolności". Badania oraz opracowanie sprawozdania końcowego z badań na temat "Niektóre różnice indywidualne u wybitnie uzdolnionych studentów".

1993-1995 Uczestniczenie w badaniach pt. "Wissenschaftliche Evaluation des baden-würtenbergischen Schulmodellversuchs "Gymnasium mit achtjährigen Bildungsgang" w czasie stypendium Fundacji Humboldta. Przygotowanie sprawozdania pt. "Lern- und Leistungsvoraussetzung der Schuler des achtjährigen Gymnasium".

1997 Współpraca z zespołem prowadzonym przez prof. Aloisa Angleitnera w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie w Bielefeld. Wspólne prace nad adaptacją Interpersonal Adjective Scala W Wiginsa. Jednotygodniowy pobytu w Uniwersytecie w Bielefeld (1998, 1999, ).

2001 Współpraca z prof. Robertem Sternbergiem w ramach projektu: Transitions in the Development of Giftedness oraz wspólna praca nad projektem Cathegory os Assessment and Achievements of Gifted Students.

2000 – 2002 Kierowanie grantem promotorskim KBN H01F 034 19 (praca doktorska Waldemara Klinkosza. pt. „Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących”).

1999 – 2003 Kierowanie grantem promotorskim KBN H01F 034 21 (praca doktorska Małgorzaty Siekańskiej pt. „Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych”)

2002 Badania porównawcze w ramach programu koordynowanego przez R. McCrae i A. Terracciano (National Institut of Aging, NIH, DHHS and 62 Members of the Peersonality Profiles of Cultures Project)„Universal Features of Personality Traits from the Observer`s Perspective: Data from 42 Cultures”.

od 18.09. do 18.09.2003 Badania porównawcze - udział w projekcie „Personality Profile of Culture according to NEO-PI-R (Form S)” z Robertem R. McCrae (USA) - prace nad adaptacją metody oraz badanie polskich studentów.

od 18.09.2002 do 18.09.2003 Badania międzykulturowe - udział w projekcie: „Personality Profile of Culture according to the National Character Survey: Informant Ratings of Individuals and Nations” z Robertem R. McCrae (USA) – prace nad adaptacją metody oraz badanie polskich studentów.

od maja 2004 r. Współpraca z zespołem prowadzonym przez prof. dr Heinza Schulera, Katedra Psychologii Osobowości z Uniwersytetu Hohenheim, Stuttgart (Niemcy). Wspólne prace nad polską adaptacją kwestionariusza „Leistungs-motivationsinventar” H. Schuler, M. Prochaska

od maja 2006 Udział w międzynarodowym projekcie badawczym pt „Personality Profiles of Ages accross Cultures: Informant Ratings of Adolescent Individual and Nations. Koordynacja: Robert R. McCrae I Filip De Fruyt.

RECENZOWANIE I PROWADZNIE PRAC NAUKOWYCH

- recenzent 18 prac doktorskich

- recenzent 3 prac habilitacyjnych
- promotor 10 prac doktorskich
- otwartych 5 przewodów doktorskich
- promotor przeszło 200 prac magisterskich

Promotor prac doktorskich

 1. Alicja Olszak. Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych. Obrona pracy: 1997 r.
 1. Bogumiła Witkowska. Uwarunkowania postaw personelu domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Obrona pracy: 1999 r. Praca wyróżniona nagrodą Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 1. Waldemar Klinkosz. Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących. Obrona pracy: październik 2002 r. Praca wyróżniona nagrodą Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przyznany grant promotorski KBN. 1 H01F 034 19.
 1. Małgorzata Siekańska. Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych. Obrona pracy: maj 2003 r. Praca wyróżniona nagrodą Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przyznany grant promotorski KBN. 1 H01F 034 21.
 1. Małgorzata Karpińska-Ochałek. Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Obrona pracy: 2004 r.
 1. Renata Smoleń. Poczucie jakości życia i jego wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Obrona pracy: 2005 r.
 1. Grzegorz Wiącek. Psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym. Obrona pracy: październik 2005 r.
 1. Krzysztof Śmigórski. Procesy poznania utajonego u osób twórczych Obrona pracy: grudzień 2007 r.
 1. Anna Wołpiuk-Ochocińska. Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych. Obrona pracy: maj 2008 r.
 1. Magdalena Pankiewicz. Osobowościowe wyznaczniki preferencji ryzyka u osób uzdolnionych twórczo. Obrona pracy: październik 2008 r.
 1. Ewelina Soszyńska. Operacje wyobrażeniowe u osób twórczych. Obrona pracy: czerwiec 2010 r.
 1. Barbara Ostrowska. Obraz ciała adolescentów a ich funkcjonowanie społeczne. Obrona pracy: czerwiec 2010 r.
 1. Beata Łubianka. Psychologiczna analiza systemu wartości młodzieży o zróżnicowanych osiagnięciach szkolnych. Obrona pracy: czerwiec 2011 r.
 1. Tomasz Knopik. Psychospołeczne uwarunkowania dobrostanu osób wybitnie zdolnych. Obrona pracy: czerwiec 2012 r.
 1. Angelika Bąk. Psychologiczne uwarunkowania nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych. Obrona pracy: grudzień 2012 r.
 1. Weronika Augustynowicz. Wybrane psychospołeczne korelaty wysokich osiągnięć szkolnych. Badania w Polsce i na Ukrainie. Obrona pracy: czerwiec 2013 r.
 1. Agata Kapeluszny. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia studentów z wysokimi osiągnięciami akademickimi. Obrona pracy: lipiec 2014 r.
 1. Małgorzata Rachwał. Wybrane wyznaczniki zadowolenia z pracy u osób wykonujących zawody o różnym prestiżu społecznym. Obrona pracy: 2015 r.
 1. Barbara Cichy-Jasiocha. Wybrane psychospołeczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie. Obrona pracy: czerwiec 2015 r.
 1. Olha Bilyakovska. Psychologiczna charakterystyka osób studiujących za granicą. Badania studentów z Polski i Ukrainy. Obrona pracy: październik 2015 r.
 1. Martyna Płudowska. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej. Obrona pracy: czerwiec 2016 r.
 1. Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Obrona pracy: październik, 2016 r.
Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2016, godz. 16:04 - Martyna Płudowska