PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA:

1982 Praktyka psychologiczna w Domu Dziecka, Kolonia (Niemcy), (sześć tygodni).

1984/86 Prowadzenie terapii w Poradni Rodzinnej i Małżeńskiej, Lublin.

1985 Konsultant w Centrum Rehabilitacyjnym w Gavle (Szwecja),miesiąc.

1985 Konsultant w Poradni dla Młodzieży, Gavle ( Szwecja), miesiąc.

1986 Prowadzenie w Instytucie Kształcenia w Zakresie Psychoterapii warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Brema.

1987 - Odbycie rocznego stażu w Poradni Rodzinnej w Lublinie.

1988 i 1990 - Uczestniczenie w miesięcznych warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej i terapii rodzinnej organizowanych przez Avanta Network. Process Community, Module II. Crested Butte, Colorado, (USA).

1989 - Prowadzenie zajęć na letnim obozie dla młodzieży uzdolnionej w Arnsberg (Niemcy) organizowanym przez Uniwersytet w Kolonii

1998/99 Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla uczestników obozu dla wybitnie zdolnych uczniów z różnych krajów Europy. Warsztaty organizowane były przez Uniwersytet w Kolonii. Arnsberg, Niemcy.

1998 Warsztaty dotyczące możliwości współpracy fizjoterapeutów z psychologami i pracownikami socjalnymi. San Rossolini. Sycylia, Włochy.

1999 Szkolenie dyrektorów firmu Montex S.A. w zakresie psychologicznych uwarunkowań przyjmowania personelu do pracy.

2000/01 Prowadzenie warsztatów psychologicznych z młodzieżą w New Haven (USA).

1990/01 Prowadzenie zajęć psychologicznych ze stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

2002 Prowadzenie zajęć psychologicznych z wybitnie zdolną młodzieżą w czasie warsztatów muzycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Zakopane.

2002 Prowadzenie zajęć psychologicznych wybitnie zdolną młodzieżą w czasie obozów ogólnorozwojowych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Otwock – Świder.

2003 Prowadzenie zajęć psychologicznych z wybitnie zdolną młodzieżą w czasie warsztatów muzycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zakopane.

2003 Prowadzenie zajęć psychologicznych wybitnie zdolną młodzieżą w czasie obozów ogólnorozwojowych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Otwock – Świder.

2003 Wykład dla diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie pt. „Oczekiwania człowieka świeckiego wobec osób duchownych”.

2004 Prowadzenie warsztatów psychologicznych na warsztatach muzycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zakopane.

2004 Prowadzenie zajęć psychologicznych wybitnie zdolną młodzieżą w czasie obozów ogólnorozwojowych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Otwock – Świder.

2004 Prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu komunikacji interpersonalnej dla Sióstr Przełożonych Zakonu Franciszkanek Służebnic Krzyża (Laski, 15.01).

2005 Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zakopane. Luty.

2006 Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

 

2007 Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zakopane. Luty.

2007 Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu
na Rzecz Dzieci. Świder k/ Warszawy

2008 Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu
na rzecz Dzieci. Zakopane. Luty.

2008 Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu
na Rzecz Dzieci. Świder k/ Warszawy.

2008 Wykład dla nauczycieli stypendystów Krajowego Fundusz na Rzecz Dzieci. Warszawa,     listopad.


2009 Wykład pt. "Praca z uczniem zdolnym jako wyznanie dla pedagoga i psychologa". Liceum im St. Staszica. Lublin. Styczeń.

2009 Warsztaty dla Stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Świder k/ Warszawy.

 

2010     Konferencja nt. Innowacje w edukacji środkiem do wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.Wykład pt. Wspomaganie ucznia zdolnego w świetle wiedzy psychologicznej i doświadczenia pedagogicznego. Lublin, 18.10.2010 

 


Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2012, godz. 11:38 - Barbara Cichy-Jasiocha