W dniu 20 czerwca 2024 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Społecznych KUL, Instytutem Pedagogiki a Bractwem Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia wspólnych działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i dydaktycznym.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024, godz. 12:16 - Maria Mazurek-Olszowa