Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL zapraszają na seminarium naukowe pt. "Organizacje polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii po 2004 roku", które odbędzie się we wtorek 21 listopada 2023r., w godz. 14.10-15.40, s. CTW-203.

 

Referaty wygłoszą:

  • dr Roch Dunin-Wąsowicz, London School of Economics; University College London - "Ewolucja polskich niekonfesyjnych organizacji imigranckich w Wielkiej Brytanii po 2004 roku"
  • dr Jarosław Kozak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - "Rozwój i wpływ polskich katolickich organizacji w Wielkiej Brytanii po 2004 roku"

 

Seminarium na charakter hybrydowy, link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ppHEJAgsTFgDGuYXIFXmZNVG91fjcXnaYKhQW-M6JU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dcf5c100-3489-434a-b5d2-f95cf29ea7f2&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2023, godz. 08:45 - Maria Mazurek-Olszowa