Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych WNS KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, The Armenian Marketing Association i Fundacja Edukacyjna "Transformacje" zapraszają do udziału w obradach XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa. Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 r. w Nałęczowie (ul. Paderewskiego 10, CSW Energetyk).

Program

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:25 - Maria Mazurek-Olszowa