W dniach 24-26 maja 2023 r., prof. Marian Surdacki (Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki KUL), bierze udział w międzynarodowej konferencji w Bari, organizowanej przez Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” na temat różnych aspektów pokoju w dzisiejszym świecie i troski o pokój. Wygłosi na niej wykład pt. “Pokój z perspektywy zniewolenia” (“La pace del Prospettiva di asservimento”). Jego tematem będzie ukazanie jak Polacy postrzegali pokój z punktu widzenia historycznych doświadczeń, zwłaszcza lat 1945-1989, oraz jak pojmujemy go dzisiaj w kontekście Europy i świata.

Program konferencji

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023, godz. 10:58 - Maria Mazurek-Olszowa