Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt.: „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość", dnia 27 października 2017 r. o godz. 11.00 w Auli DMMII-134, I. piętro, budynek Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (ul. Droga Męczenników Majdanka 70).

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:31 - Maria Mazurek-Olszowa