Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mają zaszczyt zaprosić na uroczystość odnowienia doktoratu profesora Adama Bieli, która odbędzie się 29 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

Prof. dr hab. Adam Biela

Doktorat – 1973 r., habilitacja – 1980 r., tytuł naukowy profesora – 1990 r. W latach 1993-1999 pełnił funkcję dziekana WNS KUL. Jest autorem programu powszechnego uwłaszczenia (1995). W latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP, a w latach 2001-2007 senatorem RP. Należał także do Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych (1993-1996 oraz 1996-1999). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii ekonomicznej, środowiskowej, psychologii przemysłowej, organizacji i zarządzania oraz analizy ekonomicznej.

(Księga Wydziału Nauk Społecznych, red. ks. S. Fel, I. Niewiadomska, R. Skrzyniarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, str. 205)

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2023, godz. 07:59 - Maria Mazurek-Olszowa