Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza do udziału w I Tygodniu Kryminologicznym KUL. W dniach 30 maja - 3 czerwca 2022 r. uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniach przybliżających problematykę kryminalistyki, w tym uczestniczyć w wyjściu do Aresztu Śledczego w Lublinie, spotkać się z funkcjonariuszami Policji i wysłuchać wystąpień przedstawicieli jej Wydziałów, a także odbyć zajęcia na strzelnicy.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022, godz. 08:36 - Maria Mazurek-Olszowa