W dniu 15.12. br. w siedzibie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie członków Kapituły Konkursowej dla Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie o tematyce poświęconej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że w kategorii prac magisterskich
drugą nagrodę w wysokości 7000 zł przyznano
 Panu Michałowi Adamczykowi za pracę pt.
Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Balickiego na łamach „Przeglądu Narodowego"
napisaną pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL
w Instytucie Historii KUL
 
Gratulujemy!
 

 
 
Informacja o terminach zajęć dr. Roberta Derewendy
 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że kolejne zajęcia z Panem dr Robertem Derewendą, które z przyczyn obiektywnych nie odbyły się zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem, zostaną przeprowadzone w niżej podanych  terminach.
 
 
 
Zajęcia dla III roku I stopnia historii
 
-Digitalizacja zasobów archiwalnych, grupa 1:
19 stycznia 2021 r., godz. 11:40-15:50 (jednorazowo 6 jednostek).
 
- Digitalizacja zasobów archiwalnych, grupa 2:
12 stycznia 2021 r., godz. 11:40-15:50 (jednorazowo 6 jednostek).
 
Zajęcia dla I roku II stopnia historii
 
-Digitalizacja zasobów archiwalnych:
15 stycznia 2021 r., godz. 11.40-16.40 (8 godzin ćwiczeń)
 
Zajęcia odbędą się w sali CN-019 zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z pandemią. 
--

 


1607330894_okladka_bober

 

 

Zapraszamy do lektury książki

autorstwa dr hab. Sabiny Bober, prof. KUL

Trudny przeciwnik. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk

TN KUL, Lublin 2020.

 

Monografia ukazuje postać i działalności arcybiskupa  Ignacego Tokarczuka jako niezłomnego i bezkompromisowego pasterza. Niezwykle cenna praca, jak czytamy w recenzjach, może być przeznaczona zarówno dla ekspertów, jak i dla osób dopiero zdobywających wiedzę o tej niezwykłej postaci.

 

 


 

 

Ze smutkiem informujemy o śmierci

 

dr Marii Elżbiety Bielińskiej,

historyka, mediawistki i archiwistki,

 wykładowcy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1978 - 1981.

 

Requiescat in pace...

 .

 


 

Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla historyka z KUL

Z satysfakcją informujemy, że pracownik Instytutu Historii

dr hab. Piotr Rachwał

 

otrzymał Nagrodę im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1 stopnia przyznawaną przez czasopismo "Studia Źródłoznawcze".

Nagroda została przyznana w kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za monografię:

Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272

Serdecznie gratulujemy!


90 lat Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej

10 i 12 grudnia 2020 roku przypadły dziewięćdziesiąte urodziny i imieniny zasłużonego nauczyciela akademickiego i badacza historyka, wieloletniego pracownika kierunku historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL – urszulanki, Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej. Pandemia stanęła na przeszkodzie, by ten Jubileusz uczcić we właściwy sposób na Uniwersytecie. Prof. Leszek Wojciechowski zainicjował, a drobny pomysł Prof. Eugeniusza Niebelskiego umożliwił "pokonanie" epidemii – zdecydowano wykonać dla Jubilatki okolicznościowy sztambuch. Złożył się z kart wykonanych sposobem tradycyjnym (więc ręcznym wpisem na kartonie) i nowocześnie, czyli elektronicznie (komputerowo) wykonanym obrazkiem. Zebrano karty od koleżanek i kolegów naukowców, uczniów i doktorantów Siostry, wielu znajomych. Następnie introligatorsko wszystko oprawiono w piękny album. Były tam życzenia, wiersze, sentencje, ale też fotografie, rysunki itp. – jak to w sztambuchu. W Warszawie wykonano bardzo udaną, artystyczną akwarelkę z portretem Siostry Profesor. 10 grudnia w Klasztorze Sióstr Urszulanek w Lublinie delegacja historyków (Joanna Nastalska, Leszek Wojciechowski, Mirosław Pieńkowski i Eugeniusz Niebelski) złożyła Jubilatce życzenia w imieniu wszystkich tych, którzy do sztambucha się wpisali, wspólnoty pracowników Instytutu Historii oraz swoim własnym. Wręczono sztambuch, portret i piękny bukiet dziewięciu róż. Jubilatka byłe zaskoczona, wielce kontenta i wzruszona.

Wszystkiego najlepszego Siostro Profesor!

 

 

 


Rozliczenia finansowe za rok 2020

W związku z kończącym się rokiem i koniecznością dopełnienia zobowiązań finansowych, dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych (rachunki, faktury, delegacje) za rok 2020, związane z badaniami naukowymi w dyscyplinie historia, należy złożyć do sekretariatu w terminie do 8. 12. 2020 r. 

 

UWAGA: w dniach 22.12.2020 - 04.01.2021 r. Sekretariat ds. procesów naukowych będzie nieczynny.

 


Szanowni Państwo,

 

informujemy o otwarciu rejestracji na bezpłatne szkolenie dla naukowców dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które będzie prowadzone przez agencję szkoleniową Key Innovations.

 

Key Innovations oferuje komercyjną pomoc przy tworzeniu wniosków do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), organizuje szkolenia oraz obsługuje administracyjnie sfinansowane projekty. Dotychczas firma organizowała warsztaty w ponad trzydziestu krajach, ale jeszcze nigdy w Polsce.

 

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00-13:00. Spotkanie jest otwarte dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany nie później niż w 2019 r. Całość zostanie poprowadzona w języku angielskim i odbędzie się on-line poprzez platformę Zoom.

 

Szkolenie będzie składało się z pięciu części poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym ze składaniem aplikacji ERC. Zostaną omówione: kryteria i proces oceny wniosków, sposoby opisywania nowatorskiej metodologii, kwestie dotyczące oszacowania budżetu projektu. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaprezentować swoje osiągnięcia w najkorzystniejszy sposób oraz otrzymają wskazówki, jak wybrać właściwy panel oraz, jak zaadresować wniosek do ewaluatorów.

 

Rejestracja online jest obowiązkowa i potrwa do 4 grudnia 2020 r. (piątek) do godz. 8:30.

 

Link do rejestracji

 

UWAGA: Zastrzega się możliwość wyboru kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń. Z uczestnikami skontaktujemy się mailowo jeszcze 4 grudnia 2020 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Biura ds. Doskonałości Naukowej, PAN

 

 


 

Informacja dotycząca pracy Sekretariatu IH

W związku z zagrożeniem epidemicznym Sekretariat Instytutu Historii pracuje w trybie zdalnym w godz. 7.30-15.30.

 

Sekretarz ds. procesu naukowego pełni dyżur stacjonarny w każdy czwartek w godz. 7.30-14.00, w pokoju CN-116.

 

Sekretarz ds. procesu kształcenia pełni dyżur stacjonarny

9, 11, 21 grudnia w godz. 7.30-14.00, w pokoju CN-116.

 

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (ihnauka@kul.pl), (ihdydaktyka@kul.pl)

 

Informacje o trybie pracy Sekretariatu Wydziału Nauk Humanistycznych

 

 


 

Informacja o odwołanych zajęciach

 

Szanowni Studenci,

 

Pani dr hab. Irena Wodzianowska odwołuje zajęcia z wtorku i środy,

czyli z 1 i 2 grudnia br. 

 

 


 

Prestiżowa nagroda “Virgen del Carmen” dla historyka z KUL

 

       Miło nam poinformować, że 20 listopada 2020 r., na mocy decyzji Admirała Szefa Sztabu Hiszpańskiej Marynarki Wojennej,

dr Pablo de la Fuente de Pablo

 

z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych (Instytut Historii KUL) otrzymał prestiżową nagrodę “Virgen de Carmen” (patronka hiszpańskich marynarzy). Wyróżnienie przyznano za książkę pt. Tu Regere Imperio Fluctus Hispane Memento. La aportación extranjera a la construcción naval dieciochesca. Una perspectiva comparativa y diacrónica, opublikowaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu La Coruña oraz Wydawnictwo KUL. Praca została uznana za najlepszą monografię z zakresu historii hiszpańskiej marynarki wojennej w ostatnich dwóch latach.

Książka poświęcona jest zagranicznym konstruktorom okrętowym pracującym w stoczniach Półwyspu Iberyjskiego oraz problematyce importu materiałów zaopatrzeniowych i surowców dla tamtejszych stoczni w XVIII wieku. Warto dodać, że znacząca rolę w hiszpańskim budownictwie okrętowym tamtego czasu odgrywał import drewna sosnowego z ziem Rzeczypospolitej używanego do konstrukcji masztów.

         Autorowi nagrodzonej monografii serdecznie gratulujemy!

           

 

      Nos es grato informar que este pasado 20 de noviembre de 2020, por resolución del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada Española, se concedía el premio “Virgen del Carmen” (santa patrona de los marinos españoles) a uno de los docentes del Instituto de Historia de la KUL, el doctor Pablo de la Fuente de Pablo, autor del libro “Tu Regere Imperio Fluctus Hispane Memento. La aportación extranjera a la construcción naval dieciochesca. Una perspectiva comparativa y diacrónica”. Con dicho galardón se premia dicha al ser considerado por el jurado con el mejor libro de historia naval en español publicado en los últimos dos años. En dicha obra, el Dr. De la Fuente estudia la labor de los  técnicos extranjeros, así como la importación de pertrechos y materias primas para los astilleros militares españoles durante el siglo XVIII. Cabe destacar con respecto a Polonia, el papel de las masivas importaciones de pinos polacos a fin de confeccionar mástiles para los buques de guerra españoles.     

 

 

 
 
Informacja o nowych terminach zajęć dr. Roberta Derewendy
 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że zajęcia praktyczne z Panem dr Robertem Derewendą, które z przyczyn obiektywnych nie mogły odbyć się zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem, zostaną przeprowadzone w nowych terminach:
 
Zajęcia dla III roku I stopnia historii:
 
- Digitalizacja zasobów archiwalnych, grupa 1: 1 XII , godz. 11:40-15:50 (jednorazowo 6 jednostek).
 
- Digitalizacja zasobów archiwalnych, grupa 2: 8 XII , godz. 11:40-15:50 (jednorazowo 6 jednostek).
 
Zajęcia dla I roku II stopnia historii:
 
- Digitalizacja zasobów archiwalnych: 3 XII, godz. 11.40-16.40 (8 godzin ćwiczeń)
 
Ewentualne kolejne terminy zajęć praktycznych w budynku KUL zostaną podane do wiadomości po uzgodnieniu ze studentami, by mogli wziąć w nich udział stacjonarnie.

 

 

 


 

 

INFORMACJE O ZASADACH ZALICZEŃ I DODATKOWYCH TERMINACH ZAJĘĆ

 

ZAJĘCIA STACJONARNE - ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI Z POWODU OBJĘCIA KWARANTANNĄ, CHOROBY LUB INNEJ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY

 

W przypadku, gdy Studenci zobowiązani do udziału w zajęciach stacjonarnych zostaną objęci kwarantanną albo nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z innych, uzasadnionych przyczyn, na kierunku historia (specjalizacja archiwalna) obowiązują następujące rozwiązania:

 

 1. Metodyka opracowania dokumentacji aktowej – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

- dodatkowe zajęcia dla osób nieobecnych z powodu kwarantanny lub choroby. Proponowane terminy uzgadniane indywidualnie wg nieobecności:

 • 12 listopada, godz. 11:30-15:15 (5 jednostek lekcyjnych)
 • 20 listopada, godz. 9:00 do 15:30 (8 jednostek lekcyjnych)
 • 11 grudnia, godz. 9:00 do 15:30 (8 jednostek lekcyjnych)
 • 22 stycznia, godz. 9:00 do 15:30 (8 jednostek lekcyjnych)
 1. Dokument elektroniczny i e-kancelaria (grupa 1 i grupa 2 łącznie) – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

- dodatkowe zajęcia dla osób nieobecnych z powodu kwarantanny lub choroby. Proponowane termin dodatkowy:

 • 26 stycznia, godz. 9:00-13:30 (6 jednostek lekcyjnych)
 • dodatkowo, w przypadku większej liczby nieobecności, spotkanie indywidualne na MS Teams oraz zaliczenie przygotowanego na Moodle testu dotyczącego systemu EZD, ze szczególnym uwzględnieniem systemu EZD PUW

 

 1. Digitalizacja zasobów archiwalnych – ćwiczenia (grupa 1 i grupa 2 łącznie) – studia stacjonarne I stopnia, III rok - dr Robert Derewenda

oraz

 1. Digitalizacja zasobów archiwalnych – studia II stopnia, I rok – dr Robert Derewenda

Nieobecność na zajęciach praktycznych w budynku KUL zostanie nadrobiona poprzez samodzielne wykonanie przez Studentów zadań w domu. Zadania dla osób, które nie będą mogły wziąć fizycznego udziału w części zajęć prowadzonych w budynku KUL to  opracowanie opisu archiwalnego (metadanych) plików zdigitalizowanych (nagrania, fotografie, dokumenty). Sposób opisu archiwalnego, umieszczenia opisu metadanych w plikach jest podawany i ćwiczony również na zajęciach odbywanych w formie online (część zajęć odbywa się  na platformie Teams).

 

 


 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM INFORMUJEMY, ŻE ODSZEDŁ OD NAS NASZ ABSOLWENT I DOKTORANT

MGR EMIL CIECIELĄG

123736161_636281360375767_1702379111262639796_n

PRACOWNIK BIBLIOTEKI FILOLOGII ROMAŃSKIEJ KUL

POGRĄŻONEJ W BÓLU RODZINIE SKŁADAMY WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU

 

Requiescat in pace...

 


INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE

 

UWAGA:

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunkach KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA oraz TURYSTYKA KULTUROWA odbywają się w trybie zdalnym.

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku HISTORIA odbywają się w trybie zdalnym.

 

Wyjątek na kierunku HISTORIA stanowią poniższe zajęcia:

 

STUDIA I STOPNIA, ROK III, specjalizacja archiwalna

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych (grupa 1) – dr Robert Derewenda –

3 i 10 listopada 2020, godz. 11:40-15:50, CN-019

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych (grupa 2) – dr Robert Derewenda –

17 i 24 listopada 2020, godz. 11:40-15:50, CN-019

 

Pozostałe zajęcia odbędą się w formie online na platformie Ms Teams.

 

 

STUDIA II STOPNIA, ROK I, specjalizacja archiwalna

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych – dr Robert Derewenda –

5 listopada i 3 grudnia, g. 11.40-16.40, CN-019

 

Pozostałe zajęcia odbędą się w formie online na platformie Ms Teams.

 

 

Metodyka opracowania dokumentacji aktowej – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL –

6 listopada, 4 grudnia 2020 r. i 15 stycznia 2021 r., g. 8:30-11:30, 12:00-15:00, C-220

 

 

STUDIA II STOPNIA, ROK II, specjalizacja archiwalna

 

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (grupa 1) – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL –

13, 20 i 27 stycznia 2021 r., godz. 9:00-11:30, 12:00-14:00,  CN-019

 

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (grupa 2) – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL –

2 i 9 grudnia 2020 r. oraz 13 i 20 stycznia 2021 r. godz.16:30-20:00, CN-019

 


Regulamin nauczania w trybie zdalnym

Zarządzenie Dziekana WNH

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym

na Wydziale Nauk Humanistycznych

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nominowała do nagrody pracę dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL. Gratulujemy!

 

rachwal-1

To nie wszystkie osiągnięcia Pana dr. hab. Piotra Rachwała. Opracowanie jego autorstwa: Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272, otrzymało nominację do II etapu Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to IX edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2019 r.

 

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu w początkach grudnia 2020 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”. Życzymy sukcesu!

 

 


 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL,

od dnia 1 października 2020 r. przyjmuje interesantów

 

 w czwartki: 10.10 - 11.40, CN-115.

 

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 42 ust. 1

JM Rektor KUL Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

Pana dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

na Dyrektora Instytutu Historii na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 


Kody dostępu do zajęć specjalizacji nauczycielskiej prowadzonych na platformie MS TEAMS

Blok psychologiczno-pedagogiczny


Indywidualna organizacja studiów (IOS)

INFORMACJA

PODANIE

TABELKA

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE

NA KIERUNKU HISTORIA 1. I 2 STOPNIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE NA KIERUNKU

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA (1 ST.) ORAZ TURYSTYKA KULTUROWA (2 ST.)

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021

 


 

Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Instytutu Historii

 

W związku z decyzją inspektora BHP czytelnia Instytutu Historii będzie zamknięta. Do dyspozycji pracowników i studentów pozostają dwie nowe czytelnie  w Collegium Jana Pawła II (I piętro, C-103) oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa, przez którą będzie można książki wypożyczać. W sprawie wypożyczeń należy kontaktować się zdalnie z pracownikiem biblioteki instytutowej  i potem odbierać zamówione egzemplarze w C-103 podając nr albumu. Ze starszych druków lub czasopism (tzw. niewypożyczalnych) będzie można skorzystać w czytelni teologicznej  w Collegium Jana Pawła II na I piętrze.

 


 

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa KUL, ukazała się Księga Jubileuszowa Temus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza pod red. Piotra Rachwała i Natalii Turkiewicz ofiarowana Panu Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin.

Panu Profesorowi składamy z tej okazji serdeczne życzenia oraz gratulacje  dziękując za wniesiony wkład w rozwój naszego Instytutu.
Uroczystość jubileuszowa została przeniesiona na późniejszy termin ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

2_2

 

2_1

 

 

 


Dr Anna Wilk Laureatką Nagrody im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy

 

lemkowie

Książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, została uznana za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski i zdobyła I nagrodę w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza.  Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej na seminarium z historii XX wieku pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka. W lutym br. książka uzyskała również  nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto również przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

Gratulujemy!

 


Nabór na Seminarium Doktorskie GEOP 2020/2021

Muzeum POLIN wraz z Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego 

na Uniwersytecie Wrocławskim

zapraszają

 

doktorantów wszystkich kierunków przygotowujących prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach o charakterze naukowo-dydaktycznym do udziału w VI edycji Seminarium Doktorskiego GEOP. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2020 r. za pośrednictwem formularza on-line oraz bezpośrednio na adres geop@polin.pl w formie opinii promotora/promotorki pracy. Udział w seminarium to szansa na stypendium, konsultacje ze specjalistami oraz zwrot kosztów podróży.

 

 


Wyniki głosowania w Instytucie Historii

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2020 r. w tajnym głosowaniu on-line w systemie Ankiety KUL Członkowie Rady Instytutu Historii KUL wybrali przedstawicieli dyscypliny HISTORIA do gremiów uniwersyteckich na kadencję 2020-2024. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

 • przedstawiciel dyscypliny Historia w Senacie KUL: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników: dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
 • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL: dr hab. Mieczysław Ryba

 

Gratulujemy!

 

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Gliński powołał

Pana prof. Mieczysława Rybę

do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 

 


Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego.

Refleksje młodych hispanistów

 

Szesnasty tom Biblioteki Polsko-Iberyjskiej

pod redakcją Marcina Karkuta

ISBN: 9788365713674

Rok wydania: 2020

 

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, powołał

dr hab. Piotra Plisieckiego

z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

do składu

Zespołu Sterującego w programie „Ochrona Zabytków Archeologicznych”

realizowanego w 2020 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Ochrona Zabytków Archeologicznych” to specjalny program Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego celem jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego (zgodna z tzw. Konwencją Maltańską oraz Międzynarodową Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym tzw. Kartą Lozańską). W ramach tego programu są finansowane prace prowadzone nad terenową weryfikacją polskiego zasobu archeologicznego wpisanego do rejestrów zabytków a także wspierane opracowywanie oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych dotychczas i już zakończonych badań archeologicznych. Corocznie w Zespole uczestniczą przedstawiciele kilku wybranych, polskich ośrodków naukowych.

 

 


 

OGŁOSZENIE Z 10 CZERWCA 2020 ROKU

W SPRAWIE WYZNACZENIA TERMINU WYBORÓW

W INSTYTUCIE HISTORII

 

 


 

Zaproszenie do Szkoły Letniej IDMN

 

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

 

prof. Jan Żaryn

 

zaprasza

 

do uczestnictwa w Szkole Letniej w dniach 17 - 20 sierpnia 2020 r. organizowanej przez Instytut. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. Szkoła Letnia organizowana jest dla studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich. W programie szkoły znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego oraz doświadczonych dydaktyków.

 

Informacje szczegółowe o warunkach uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy

do Szkoły Letniej IDMN

 

 


 

Nagroda Historyczna "Polityki"

 

Pani dr Ewa Bukowska-Marczak

została laureatką Nagrody Historycznej czasopisma "Polityka"

 

za książkę

 

Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi

i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

w okresie międzywojennym (1918 - 1939).

 
Monografia uznana za debiut historyczny to opublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. Mirosława Filipowicza w Instytucie Historii. Sukces jest tym większy, że finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród blisko 180 zgłoszonych kandydatur. Gratulacje dla laureatki oraz promotora!

 

 

1d8c8db3-bf37-43f2-a92e-91a242d68964_830x830

 

Książka opowiada o studentach różnej narodowości Uniwersytetu Jana Kazimierza w przedwojennym Lwowie, o ich wzajemnych relacjach, o wzajemnym postrzeganiu siebie i sposobach myślenia o sobie, o różnych wydarzeniach, których byli uczestnikami. To także opowieść o ich politycznych wyborach i uwikłaniu w ówczesną niełatwą rzeczywistość.

 

 


 

 

Z radością informujemy o ukazaniu się Księgi Jubileuszowej

 

„Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane.

Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.)"

 

ofiarowanej

 

Panu Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu

z okazji 70. rocznicy urodzin.

 

Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje

i dziękujemy za Jego niestrudzoną pracę,

której owocami szczyci się Instytut Historii.

 

 

 

ab_przypominac_zapomniane

 

 

Ze względu na pandemię uroczystość jubileuszowa odbędzie się w późniejszym terminie.

 

 


 

 

Przyjęcia interesantów w Sekretariacie Instytutu Historii (CN 114 i 116) zostają zawieszone do odwołania.

 

We wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30 zapraszamy do kontaktu

drogą elektroniczną pod adresami:

 

Sekretarz ds. obsługi procesu naukowego  ihnauka [at] kul.pl

Sekretarz ds. obsługi procesu kształcenia  ihdydaktyka[at]kul.pl

 

 

Tekst Zarządzenia

 

 


 

Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana 2020

Formularz wniosku [docx]

Formularz wniosku [odt]

 


 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych

 

 


 

Autor: Ewa Krawczak
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2021, godz. 08:59 - Ewa Krawczak