Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna wydała oceny dla kierunku Stosunki międzynarodowe realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych KUL:
1) studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim - ocena POZYTYWNA
2) studia II stopnia o profilu praktycznym - ocena POZYTYWNA
Wszystkie kryteria oceny programowej zostały spełnione, decyzje te wydano na 6 lat.

 

Serdeczne gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023, godz. 14:06 - Maria Mazurek-Olszowa