PODSTAWOWE INFORMACJE:

  • Konferencja odbędzie się w 15 listopada 2006 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
  • Osoby chętne do wygłoszenia referatu lub zaprezentowania komunikatu z badań winny spełnić następujące oczekiwania jej organizatorów:
  • Na wypełnionej karcie uczestnictwa należy podać tytuł planowanego referatu lub komunikatu i przesłać wraz z abstraktem na wskazany adres do 1 czerwca 2006r.
  • Referat z dyskietką nie przekraczający 12 stron druku (komunikat z badań do 8 stron) przesłać do 10 września br. Referat czy komunikat należy nadesłać w formie wydruku oraz pliku MS WORD, Times New Roman 12pkt., odstęp 1,5 wiersza, na dyskietce, a także jako plik opatrzony dopiskiem “Wychowanie Chrześcijańskie” dołączony do e-mail: memor@kul.lublin.pl
  • Zgłoszone materiały zakwalifikowane przez organizatorów zostaną opublikowane przez Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JP II w książce pt: „WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE – MIĘDZY TRADYCJĄ A WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNOŚCI”.
  • W konferencji może uczestniczyć każdy.
  • Koszty wyżywienia i noclegów ponoszą sami uczestnicy.
  • Dla pracujących przewidywana opłata konferencyjna w wysokości 20 zł (bez noclegów). Zainteresowani publikacją materiałów proszeni są o dodatkową wpłatę w wysokości 100 zł.
  • Opłaty należy przesłać do 15 września br. z hasłem: “Wychowanie chrześcijańskie” pod następujący adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Bank PeKaO S.A. III O/Lublin
59124023821111000039262147

10 X 2006 r. zostanie rozesłany szczegółowy plan konferencji
Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2007, godz. 10:22 - Magdalena Krawczyńska