2017

 • Krystyna Rybicka, O kreacjach przestrzeni w sztuce XX wieku na  podstawie twórczości Tadeusza Mysłowskiego.

2016

 

 • Grabowski Tomasz, Współczesna rzeźba i jej granice w przestrzeni zabytkowej architektury: działalność Czesława Dźwigaja w katedrze w Łomży w latach 1996-2012
 • Niedojadło Mikołaj, Polski plakat społeczny, polityczny i filmowy w latach 1949-1955. Trzy generacje twórców na przykładzie twórczości Tadeusza Gronowskiego, Tadeusza Trepkowskiego oraz Wojciecha Zamecznika

 

 • Paroszkiewicz Mirosława, Malarskie podróże Eugeniusza Eibischa (1896 - 1987).

2015

 • Kawulok Michał, Sztuka Jana Wałacha w świetle krytyki artystycznej Jerzego Warchałowskiego.
 • Pasztor Agnieszka, Życie i twórczość Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969).

2014

 • Gola Anna, Jan Bukowski - synteza sztuk.
 • Krasucka Beata, Malowane słowa Prawdy. Krytyka artystyczna i twórczość plastyczna Stanisława Rodzińskiego.
 • Maciąg Paweł, Między obozową rzeczywistością a potrzebą tworzenia. Rzecz o Marii Hiszpańskiej-Neumann.

 

2012

 

 • Bruś-Kosińska Joanna, Albert Nestrypke (1887-1977). Życie i twórczość kaliskiego inżyniera architekta - propagatora architektury modernistycznej.
 • Edyta Chlebowska, Cyprian Norwid. Katalog dzieł plastycznych.
 • Piotr Dudzikowski, Forma jest pustką czyli o wpływie filozofii Dalekiego Wschodu na sztukę Młodej Polski.

 

2011

 

 • Beata Jagieła, Tomasz Pryliński oraz regotycyzacja katedry obrządku łacińskiego w Przemyślu według jego koncepcji.

 

2010

 

 • Błotnicka-Mazur Elżbieta, Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) - między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza.
 • Artur Tanikowski, Leopold Gottlieb – życie i twórczość.

 

2008

 

 • Matyaszewska Elżbieta, „Wierzę w cuda nie od dziś" czyli religia w życiu i twórczości Jana Matejki.
 • Sztabińska Paulina, Sztuka geometryczna a postmodernizm.

2007

 

 • Zarębska Paulina, Antoni Gawiński (1876-1954) pisarz, krytyk, malarz i ilustrator.
 • Papierkowska-Zając Anna, Architektura klasycystyczna na terenie historycznej Lubelszczyzny.

 

2005

 

 • Ożóg Kazimierz, Miedziany Pielgrzym. Pomniki Papieża Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005.
 • Protasiewicz-Bieniaszkiewicz Hanna, Architektura secesyjna w Lublinie.
 • Wysocka Agnieszka, Architektura Bydgoszczy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

 

2004

 

 • Komar Zhanna, Architektura Stanisławowa w okresie międzywojennym (lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku).
 • Książek-Woźniak Tamara, Pomiędzy środkami artykulacji a wartościami. O twórczości Jana Berdyszaka.

 

2003

 

 • Howorus - Czajka Magdalena, Rola czasopiśmiennictwa w rozpowszechnianiu idei abstrakcji niegeometrycznej w sztuce polskiej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku.

 


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 09:13 - Ireneusz Marciszuk