sem_kaz_400

Seminaria Kazimierskie

 


Od 1990 roku Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych, przy współudziale Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej, Katedry Historii Sztuki Współczesnej (od 2004 roku) oraz lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, co dwa lata organizuje seminaria metodologiczne w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Gromadzą one przedstawicieli różnych dyscyplin (historia sztuki, historia, historia i teoria literatury, historia kultury, muzykologia, antropologia, filozofia) z wielu ośrodków uniwersyteckich i artystycznych w całej Polsce.

Inicjatorem seminariów o metodologicznym, interdyscyplinarnym kształcie było środowisko pisma studentów historii sztuki KUL pod nazwą „Zwrot” (w skład redakcji wchodzili m.in.: Piotr Kosiewski – redaktor naczelny, Ryszard Kasperowicz, Urszula Marciniak, Bożena Piątkowska). Zarówno wydawanie pisma, jak organizacja pierwszego seminarium zatytułowanego Nauki o sztuce wśród dyscyplin humanistycznych (20-22 listopada 1990 roku) stały się możliwe dzięki energii Piotra Kosiewskiego oraz poparciu projektu przez pracowników naukowych Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych oraz Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej KUL, przede wszystkim przez prof. dr hab. Elżbietę Wolicką-Wolszleger oraz jej współpracowników, dr hab. Małgorzatę Kitowską-Łysiak i prof. Lechosława Lameńskiego. Idea seminarium spotkała się z żywym przyjęciem w akademickich środowiskach naukowych i artystycznych.


Od 1990 roku zorganizowano dziewięć seminariów, czego pokłosiem jest seria wydawnicza złożona obecnie z siedmiu autonomicznych tomów zawierających materiały z poszczególnych spotkań (referaty z dwóch ogłoszono na łamach czasopism).

 

W serii ukazały się następujące publikacje książkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2014, godz. 13:13 - Ireneusz Marciszuk