sesje_400

Sesje Kazimierskie

 

W roku 1997 pracownicy Katedry Historii Sztuki Nowożytnej zorganizowali międzynarodową sesję naukową na temat: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (zob.: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000). Od roku 2001 natomiast, regularnie co dwa lata, organizują w Kazimierzu nad Wisłą ogólnopolskie sesje poświęcone sztuce nowożytnej. Dotychczas odbyły się następujące:

  1. 2001: Lublin – między Krakowem a Warszawą. Sztuka nowożytna (zob.: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2004).
  2. 2003: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 1 (zob.: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VI, cz. 1, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2005).
  3. 2005: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2. (zob.: Studia nad sztuka renesansu i baroku. Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej cz. 2, t. VII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2006). Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej,  cz. 3 (zob.: Studia nad sztuka renesansu i baroku. Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej cz. 3,  t. VIII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2007).
  4. 2007: Ceremonia i obyczaj w XVI-XIII wieku (zob.: Studia nad sztuka renesansu i baroku. Ceremoniał i obyczaj w XVI- XVIII), t. IX, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2008.
  5. 2009: Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku (zob.: Studia nad sztuka renesansu i baroku. Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, t. X, I. Rolska-Boruch, TN KUL [ w przygotowaniu]).
Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:34 - Ireneusz Marciszuk