Seria wydawnicza pod redakcją: Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Marcina Lachowskiego

Edytor: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin

Idea serii zrodziła się z potrzeby stworzenia zauważalnego miejsca, które dałoby się powszechnie identyfikować z profesjonalnymi opracowaniami szeroko pojętej problematyki sztuki aktualnej. Chcielibyśmy ją jednak widzieć w kontekście przemian, jakie zaszły w kulturze, a zatem także w życiu artystycznym przede wszystkim po 1945 roku.
„Literaturę przedmiotu" stanowią w obecnej chwili przede wszystkim opracowania syntetyczne, bardziej lub mniej szczegółowe, odgrywające oczywiście ogromną rolę.
W ostatnich latach pojawiło się na polskim rynku księgarskim też wiele publikacji popularnych, między innymi albumowych, które bardzo przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania sztuką. Znaczącą rolę odgrywają również liczne wystawy z coraz rzetelniej opracowywanymi i efektownie wydawanymi katalogami. Wciąż jednak brakuje opracowań monograficznych (w tym dotyczących polskiej sztuki powojenej), publikacji dokumentujących życie artystyczne, a także antologii tekstów źródłowych, bez których trudno edukację społeczeństwa pogłębiać. Nasza seria miałaby tyleż wypełnić tę lukę, co dostarczyć materiałów do wymiany opinii przedstawicielom środowisk uniwersyteckich, którzy coraz częściej sięgają po tematy związane z wydarzeniami niedawnymi lub całkiem aktualnymi. Mamy nadzieję, że współpraca z nimi pomoże nam stworzyć ofertę, która usatysfakcjonuje wielu badaczy, ale też dostarczy wielu wrażeń czytelnikom-amatorom.

 

Dotychczas w ramach serii ukazały się następujące publikacje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T. 10 - Granice recepcji : sztuka polska wobec sztuki obcej / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet  Lubelski Jana Pawła II, 2012.
Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2014, godz. 14:43 - Ireneusz Marciszuk