malarz_400

Seria z obrazem

 

Ogólnopolskie konferencje, które dotyczą rozmaitych zagadnień związanych z specyfiką artystycznego obrazowania zainicjowała Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej (Europejskiej). Mają one charakter cykliczny; odbywają się w KUL. Materiały z konferencji publikowane są w formie serii książkowej pod tymi samymi tytułami przez Wydawnictwo Naukowe KUL.

Seria poświęcona jest różnym rozumieniom obrazu, składa się z tomów prezentujących interdyscyplinarne stanowiska badawcze. To zbliżenie różnych dyscyplin wokół jednego przedmiotu badań wzajemnie się inspiruje i oświetla kwestie, które do tej pory pozostawały na odrębnych, albo wręcz przeciwnych płaszczyznach naukowego dyskursu. Książki, będące każdorazowo plonem sesji, obejmują studia z zakresu historii sztuki konfrontowane z perspektywami interpretacyjnymi filozofów, estetyków, historyków, literaturoznawców, a w poszczególnych przypadkach teologów, ekologów, biologów, botaników itp.


Dotychczas ukazały się tomy: 

 

Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”, KUL, Lublin, 6-8 X 1999, red. Urszula M. Mazurczak, Lublin 2002.

 

Obraz i przyroda. Materiały konferencji pt. „Obraz i przyroda w naukach, teologii, filozofii, botanice, literaturze, historii i sztuce”, KUL, Lublin, 5-7 X 2003, red. Urszula M. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005.

 

 

Obraz i żywioły, Materiały z Konferencji „Obraz i żywioły”, KUL, Lublin, 11-12 X 2006, red. Urszula M. Mazurczak i Małgorzata Żak, Lublin 2007.

 

 

 

 

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015, godz. 11:06 - Ireneusz Marciszuk