Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, T. I, Lublin 1998.

1. Domus, ecclesia, aedes - powstanie świątyni chrześcijańskiej.

2. Topografia świata wczesnochrześcijańskiego jako problem badawczy.

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. II, Między starożytnością a średniowieczem, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2001.

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. III. Biskup i jego rola w kształtowaniu się miasta późnoantycznego, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2002.

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. IV. Męczennicy w świecie późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2002.

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. V. Miejsca święte w epoce późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2005.

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. VI, Ofiara - kapłan - ołtarz, w świecie późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2008.

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. VII

 

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. VIII

 

 

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014, godz. 15:25 - Ireneusz Marciszuk